loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekti: Visi projekti

Visi projekti
ES struktūrfondi 2007-2013
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2.1.1.1. pasākums

2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022 Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē

2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025 Iedzimtu neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrade

2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032 Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem

2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044 Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde

2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048 Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde

2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052 Vīrusveidīgo daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei

2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069 Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam

2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/075 Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija

2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076 Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā

2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155 Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai

2010/0224/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164 Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana

2013/0042/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/002 Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei

2013/0053/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/006 Tehnoloģijas izstrādne augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai

2014/0021/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/058 Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai

2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013 VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem

2014/0012/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/038 Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija

ES struktūrfondi 2014-2020
1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi”

 

1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

1.1.1.2. pasākums “Pēc doktorantūras pētniecības atbalsts”

1.1.1.2. pasākums “Pēc doktorantūras pētniecības atbalsts”

1.1.1.4. pasākums “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”.

1.1.1.4. pasākums “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”.

1.1.1.4/17/I/009 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās.

1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”.
ES Programmas
Neurodegenerative Disease Research (JPND)
FLPP Projekti

2023-2025

lzp-2022/1-0102 Kunģa neiroenedokrīno audzēju novēršana, modelējot autoimūnos mehānismus

lzp-2022/1-0111 No Antarktīdas augsnes izolētu trīs jaunu mēreno bakteriofāgu proteoma strukturālie un funkcionālie pētījumi

lzp-2022/1-0114 PML loma ALT saistītā novecošanās-meiozes-cilmestības signālceļa ietekmē uz audzēja šūnu rezistenci pret genotoksisku un mērķētu apstrādi

lzp-2022/1-0119 Matu folikulu mikrobioms un tā loma ādas slimību patoģenēzē

lzp-2022/1-0299 Daudzpusīgs plastmasas atkritumu biodegradācijas mehānismu raksturojums cieto sadzīves atkritumu poligonā

lzp-2022/1-0386 Ģenētiskā profila loma prediabētiskas glikozes regulācijas modulēšanā un tā mijiedarbība ar zarnu mikrobiomu

lzp-2022/1-0629 Vakcīnas prototipa izstrāde hroniska iekaisuma izraisītām autoimūnām slimībām – koncepcijas pierādījuma pētījums

lzp-2022/1-0373 Ļoti zemas frekvences elektromagnētiskais lauks kā īslaicīgs pastiprinātājs ārpusšūnu vezikulu ražošanai no mezenhimālām cilmes šūnām bioreaktorā

lzp-2022/1-0283 Mikorizas sēņu nozīme hibrīdapses un bērza starp-augu signālu apmaiņā un noturībā pret kaitēkļiem

lzp-2022/1-0179 Endofītiskās mikrobiotas loma melnā plūškoka Sambucus nigra L. iedarbībā pret A tipa gripas vīrusu un SARS-CoV-2

lzp-2022/1-0059 Vikingu laikmets Latvijā: starpdisciplināra izpēte

lzp-2022/1-0410 Bronhoalveolārās lavāžas ekstracelulāro vezikulu miRNS profila nozīme papildus klīnisko un ģenētisko biomarķieru datiem plaušu vēža agrīnajā diagnostikā

lzp-2022/1-0348 Melno mušķērāju (Ficedula hypoleuca) ligzdu telpiskais sadalījums saistībā ar plēsēju sabiedrībām, ligzdas aizsardzību, pēcnācēju izdzīvotību un mātīšu promiskuitāti