loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Mikorizas sēņu nozīme hibrīdapses un bērza starp-augu signālu apmaiņā un noturībā pret kaitēkļiem

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0283

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Vadošai partneris: SILAVA

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr.biol. Zigmunds Orlovskis

Kopsavilkums

Mežs ir kompleksa ekosistēma, kas nodrošina ekonomiski nozīmīgus resursus tautsaimniecībai. Koku saknes veido kopdzīvi ar augsnē mītošajām mikorizas sēnēm (MS), veidojot lielu un ilgdzīvojošu pazemes tīklu jeb super-organismu, kurš iespējams veicina augu signālu apmaiņu ievērojamos attālumos. Tomēr šādu signālu loma koku stresa tolerancē un aizsargreakcijās pret kaitēkļiem un patogēniem ir gandrīz nezināma. Izpratne par pazemes sēņu-sakņu tīkla funkcijām koka briesmu signālu pārvadē spēs sniegt būtisku ieguldījumu mežu apsaimniekošanas metožu uzlabošanā nākotnē. Izmantojot koku modeļsugas ar pieejamiem genoma resursiem, anotācijām un transformācijas iespējām, var pētīt molekulāros mehānismus starp-augu signālu ģenerēšanā un dekodēšanā pēc kaitēkļu uzbrukuma. Šim nolūkam izmantosim hibrīdapsi (Populus tremula×tremuloides, Ptt) – ekonomiski svarīgu un ģenētiski homogēnu kultūru. Projekta mērķis ir izolēt endēmiskās Ptt mikorizas sēnes (MS), kā arī izmantot jau kultivētu MS modeļsugu Rhizophagus irregularis, lai savienotu atsevišķus hibrīdapses stādus gan audu kultūrās, gan augsnē un aprakstītu sistēmiskos un starp-augu atbildes reakcijas uz ievainojumiem un uzbrucēju molekulārajiem motīviem. Šis sniegs vēl nebijušu izpratni par augsnes sēņu tīkla funkcijām un informēs nākotnes pētījumus par iespējām pastiprināt nozīmīgu starp-augu signālu ģenerēšanu vai uztveršanu, izmantojot palīg-augus, atlasītas MS sugas vai biotehnoloģiskos uzlabojumus.

Informācija publicēta 2.01.2023.