loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Šūnu bioloģijas un mikroskopijas servisa centrs

Cilvēka un dzīvnieku šūnu kultūru pielietošana ir kļuvusi par neatņemamu biomedicīnas un biotehnoloģijas pētījumu daļu. Jaunais BMC Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa Šūnu bioloģijas bloks apvieno gan pētnieku zināšanas un pieredzi, gan plašas tehniskās iespējas, lai nodrošinātu zīdītāju šūnu kultūru uzturēšanu, raksturošanu, izmantošanu dažādos testos, kā arī jaunu šūnu kultūru iegūšanu.

Jaunās telpas iekārtotas atbilstoši biodrošības 2. līmenim. Darbam ar šūnu kultūrām paredzēti trīs boksi – viens bokss paredzēts šūnu kultūrām, kuras ir saņemtas no ATCC, ECACC vai kādas citas šūnu bankas (šūnas raksturotas, sertificētas), otrs bokss paredzēts darbam ar klīnisko materiālu, lai iegūtu jaunas šūnu līnijas, trešais paredzēts darbam ar vīrusveidīgajām daļiņām un nepatogēnajiem vīrusiem.

Lai nodrošinātu bloka darbam nepieciešamos sterilos šķīdumus un traukus, iekārtota palīgtelpa ar autoklāvu, sterilizatoru, destilēta ūdens centralizētu padevi un MiliQ ūdeni. Domājot par plašas šūnu bankas izveidi, ir pieejama gan -80°C saldētava īslaicīgai šūnu uzglabāšanai, gan arī šķidrā slāpekļa tvertne ilgstošai šūnu kultūru uzglabāšanai.

Darbam ar patogēnajiem vīrusiem, kā Covid-19 un gripa,ir iekārtotas BSL3 telpas. Telpā uzstādīts negatīvā spiediena četru cimdu laminārs ar iebūvētu mikroskopu. Drošai bīstamo atkritumu utilizācijai paredzēts tvaika autoklāvs.

Vienlaicīgi šūnu blokā var strādāt vismaz divpadsmit cilvēki – šūnu boksos ir sešas darba vietas, pie fluorescences mikroskopiem trīs, bioķīmijas laboratorijā 3-5 darba vietas. Kvalificētu speciālistu vadībā ir iespējams apgūt šūnu kultūru audzēšanas metodes, sevišķa vērība tiek veltīta studentu apmācībai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu iekārtu izmantošanu un noslodzi, tās apkalpo kvalificēti BMC darbinieki.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa video:

https://www.youtube.com/watch?v=AHugKhDdLLY&feature=emb_title

Ramona Petrovska

Ramona Petrovska

Servisa centra vadītāja, pētniece

Personāls

Ramona Petrovska , MSc. biol.

Šūnu bioloģijas bloka vadītāja, pētniece

Telefons: +371 28226298

E-pasts: ramona@biomed.lu.lv

Šūnu kultūru bankas veidošana, studentu apmācība

 

Juris Jansons , Dr. biol.

Pētnieks

Telefons: +371 67808212

E-pasts: jansons@biomed.lu.lv

Atbildīgais par FACS analīzēm un ImmunoSpot CTL, elektronmikroskopiju

Ilona Mandrika , MSc. biol.

Pētniece

Telefons: +371 67808200

E-pasts: ilona@biomed.lu.lv

Darbs ar dzīvo šūnu vizualizācijas sistēmu

Ance Roga, MSc. biol.

Fēlikss Rūmnieks, MSc. biol.

Telefons: +371 67808200

E-pasts: ance.roga@biomed.lu.lv, felikss.rumnieks@biomed.lu.lv

Darbs ar konfokālo mikroskopu

Pakalpojumi

 • Šūnu kultūru uzturēšana
 • Primāro šūnu kultūru iegūšana
 • Šūnu banka un šūnu kultūru uzglabāšana
 • Rutīnas mikoplazmas testēšana
 • Studentu apmācība darbam ar šūnu kultūrām
 • Šūnu šķirošana (FACSAria, BD)
 • Fluorescentā mikroskopija (LEICA DMI 3000 B, LEICA DM 3000 un LEICA TCS SP2 SE)
 • ELISPOT analīzes (ImmunoSpot CTL)
 • Bioķīmijas laboratorija šūnu un audu apstrādei
 • Konfokālais mikroskops LEICA TCS SP8 (dzīvu fiksētu šūnu vizualizācija, šūnu monitorings normoksijas/ hipoksijas apstākļos)
 • Darbs ar dzīvo šūnu vizualizācijas sistēmu (Cytation5 ar BioSpa, BioTek)