loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: “Mitohondriālo slimību funkcionālā modeļa izveide un biomarķieru atlase”

Finansējums: Taivānas-Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts

Projekta izpildes termiņš: 2015-2018

Projekta sadarbības partneri: 

TW- Kaohsiung Chang-Gung memoriāla slimnīca un Chang-Gung universitāte, Kaošuņa, Taivāna,

LV- APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs,

LT – Viļņas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Cilvēka un medicīniskas ģenētikas katedra

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. med. Baiba Lāce, Dr. biol. Inna Iņaškina 

Defekti oksidatīvās fosforilēšanas sistēmā izraisa mitohondriālas slimības, kas var manifestēties jebkurā vecumā, ar nespecifiskiem klīniskiem simptomiem un ārkārtīgi variablu ainu, pat vienas ģimenes ietvaros. Pacientiem ar primāru mitohondriālu patoloģiju parasti ir multisistēmiski orgānu bojājumi, īpaši audos ar augstāku ATF nepieciešamību, piemēram, centrālā nervu sistēma, muskuļi, aknas utml. 

Mūsu projekta ietvaros ir paredzēta citoplazmatisko hibrīdu (cybrid) šūnu līniju izveidošana, kas ļautu novērtēt dažādu mtDNS mutāciju efektu. Iegūtie šūnu funkcionālie modeļi tiks izmantoti pētījumiem par konkrēto mtDNS variāciju radīto efektu, kā arī par dažādu mtDNS variāciju kombināciju radītajām bioloģisko īpašību izmaiņām. Tiks apkopota informācija par procesiem, kas notiek šūnās, mitohondriālas saslimšanas un novecošanās laikā.Projekta rezultāts būs jauna informācija par mitohondriju disfunkcijas dažādiem mehānismiem, bojāto gēnu un to kombināciju ietekmi uz oksidatīvās fosforilēšanas procesiem. Tūlītējs praktisks rezultāts būs jaunie diagnostikas testi un mitohondriju vielmaiņas ceļu modeļa konstruēšana. Kaut arī projektam nav paredzēts tūlītējs komerciāls pielietojums, veikto pētījumu rezultātus varētu nākotnē izmantot medicīnas nozarē.