loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Finansējums: 7. ietvarprogramma

Periods: 2013-2016

Projekta Nr.: 313010

Projekta vadītājs BMC: Dr.biol. Jānis Kloviņš

Septītās Ietvarprogrammas infrastruktūras uzsaukuma ietvaros ir izveidots BBMRI-LPC* – Eiropas mēroga projekts ar 30 dalībniekiem no 17 valstīm un 8 miljonu eiro finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu akadēmisko un industriālo zinātnieku pieeju lielākajām Eiropas ,biobankām. Projekts reprezentē veiksmīgās ES biobanku programmas BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure), kas norisinājās no 2007.līdz 2011.gadam, nākamo fāzi. BBMRI-LPC projektu vada University Medical Centers of Helsinki (Somija) un Leiden (Nīderlande), un 11.-12. februārī Amsterdamā notikušajā sanāksmē projekts tika oficiāli uzsākts un turpināsies vēl 4 gadus.  Projekta fokusā atrodas lielas populāciju kohortas un tā mērķis ir uzlabot akadēmisko un industriālo zinātnieku izpratni par cilvēka bioloģiju, tādejādi atklājot jaunus un labākus medikamentus, un terapijas bieži sastopamo un reto slimību ārstēšanā.

Pēdējos gados biomedicīniskie pētījumi šķērso internacionālās robežas, veidojot lielus sadarbības projektus, tādejādi radot bāzi lielākai sadarbībai starp dažādu nozaru ekspertiem un vērtību, ko veido lielāks paraugu skaits. Pēdējās dekādēs Eiropas valstis ir investējušas miljoniem eiro un ievērojumu daudzumu laika, lai radītu lielas kolekcijas ar brīvprātīgo indivīdu bioloģiskajiem paraugiem un veselību saistīto informāciju, kas tiek izmantotas cilvēka veselības un slimību izpētē. Pieeja šiem izpētes materiāliem, tomēr, bieži vien ir apgrūtināta, jo paraugu un informācijas apmaiņai starp zinātniskās sadarbības partneriem trūkst nepieciešamo resursu, kā arī pastāv atšķirības Eiropas valstu ētiskas un likumdošanas procedūrās.

BBMRI-LPC projekta virzībā tiks apvienotas lielas pētījumu grupas no Eiropas Biobanku un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūras (BBMRI) un Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras (IARC), tādejādi izveidojot biobanku tīklu ar integrācijas pakāpi, kas ir unikāla pasaules mērogā. BBMRI-LPC atbalstīs Eiropas veselības industriju, veicinot jaunas un jau esošas publiskas-privātas partnerattiecības, kas stiprinās Eiropas pozīcijas medikamentu un terapiju attīstīšanā, kā arī palīdzēs valstīm atgūt Eiropas nodokļu maksātāju veiktās naudas līdzekļu investīcijas.

Biobanku un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūra (BBMRI) – Lielas Prospektīvas kohortas (LPC)