loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: “Dažāda garuma bakteriofāga izcelsmes dsRNS imūnmodulatorās īpašības un to pielietojums vakcīnās”

Finansējums: Taivānas-Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts

Projekta izpildes termiņš: 2016-2018

Projekta sadarbības partneri: National Cancer Institute, Center of Scientific Resesarch (NCI), Lietuva; Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica (IBMS, AS), Taivāna

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr.biol. Dace Pjanova

Dubultspirāliskām ribonukleīnskābēm (dsRNS) neatkarīgi no to izcelsmes un nukleotīdu secības piemīt plejotropa daba. Jau pavisam niecīgā daudzumā tās var spēcīgi ietekmēt saimniekorganisma šūnu fizioloģiskos procesus, inducējot iekššūnas signālceļu kaskādes, kas nodrošina antivirālu stāvokli un modulē imūno atbildi, padarot tās pievilcīgas ne tikai kā pretvīrusu līdzekļus bet arī kā adjuvantus vakcīnās gan vīrusa infekciju, gan audzēju gadījumos. Tāpat ir parādīts, ka dsRNS bioloģiskā aktivitāte ir atkarīga no to garuma un molekulmasas. Projekta mērķis ir pētīt bakteriofāga izcelsmes dsRNS bioloģisko aktivitāti atkarībā no garuma un atlasīt efektīvākās dsRNS frakcijas.