loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: „Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0008

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: EUR 497 580.00

Projekta zinātniskais vadītājs: Uga Dumpis (LU)

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;
  • Rīgas Stradiņa Universitāte;
  • Elektronikas un datorzinātņu institūts;
  • Rīgas Tehniskā universitāte;
  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR;
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

Projekta mērķis: Pētījums uzlabos Latvijas sistēmisko sagatavotību COVID-19 un citu respiratoro vīrusu izraisītām epidēmijām. Tiks veikta visaptveroša analīze, lai izsekotu SARS-CoV-2 vīrusa izcelsmei un izplatībai Latvijā, izmantojot mūsdienīgu epidemioloģisko un molekulāri ģenētisko datu analīzi, raksturojot dažādu vīrusu celmu izplatību valstī, īpašu uzmanību pievēršot masveida inficēšanās gadījumiem. Šī pieredze paātrinās turpmāko uzliesmojumu izmeklēšanas un kontroles pasākumu ātrumu. Tiks sagatavoti uz pierādījumiem balstīti ieteikumi par drošības pasākumiem skolās, slimnīcās, darba vietās un kultūras pasākumos, balstoties uz sistemātisku literatūras pārskatu un eksperimentiem, pielietojot inovatīvas metodes. Tiks veikti seroprevalences pētījumu, lai izvērtētu populācijas imunitātes līmeni, kā arī optimizēta vīrusa noteikšanai nepieciešamo paraugu ņemšana skrīninga programmas ietvaros. Tiks veikts visaptverošs pētījums par SARS-COV2 vīrusa klātbūtni notekūdeņos un mājdzīvnieku vidū.

Projekta rezultātu apkopojums:

https://lzp.gov.lv/programmas/valsts-petijumu-programmas/covid-19-seku-mazinasanai/papildu-projektu-rezultati/

https://lzp.gov.lv/vpp/multidisciplinara-pieeja-covid19-un-citu-nakotnes-epidemiju-monitoresanai-kontrolei-un-ierobezosanai-latvija/