loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Netradicionālo raugu Kluyveromyces marxianus evolucionāra adaptācija uz etiķskābes stresu un adaptācijas mehānismu izpēte

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0082

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par raugu K.marxianus atbildes adaptācijas mehānismiem uz etiķskābes stresu evolucionārās adaptācijas laikā. Līdz šim plašāk ir pētīti Kluyveromyces spp. biotehnoloģiskie pielietojumi, bet mazāk uzmanības ir pievērsts fundamentāliem fizioloģiskiem aspektiem un šo raugu atbildes reakcijām uz vāju skābju inducēto stresu un adaptācijas mehānismiem. Pētījumu objekts būs K.marxianus DSM 5422 celms ar potenciālu biotehnoloģisko pielietojumu. Tiks pētīti fizioloģiskie un bioķīmiskie adaptācijas mehānismi, kā arī tiks meklētas ģenētiskās atšķirības un salīdzinātas transkripcijas atbildes reakcijas starp acetāta jūtīgiem un tolerantiem rauga celmiem, veicot eksperimentālo evolūciju. Ņemot vērā, ka acetāts ir raugu fermentāciju blakusprodukts, kā arī to satur vairāki industriālie substrāti, projektā iegūtās zināšanas ļaus efektīvāk izstrādāt un optimizēt biotehnoloģiskos procesus ar šiem raugiem.

Informācija publicēta 01.12.2020.