loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Vaskularizētas zarnu-smadzeņu ass-uz čipa platformas izstrāde pētniecības un zāļu atklāšanai (GBA-CONNECT)

Projekta identifikācijas Nr.: ES RTD/2024/10

Projekta izpildes termiņš: 2024. gada 1. aprīlis – 2026. gada 31. marts

Projekta kopējais finansējums: 200 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs LBMC: Dr.biol. Artūrs Ābols

Koordinators: Cellboxlab

Sadarbības partneri: KTH Royal Institute of Technolgy, Latvian Biomedical Research and Study Centre (LBMC), Teadusmosaiik OÜ, Fewer Moving Parts Ltd

Projekta kopsavilkums:

Šī projekta galvenais mērķis ir izstrādāt vaskularizētu Zarnu-Smadzeņu asi (GBA) uz čipa platformu. Šī inovatīvā pētniecības platforma ietvers divas galvenās sastāvdaļas: (1) GBA modeli, kas izmanto Cellbox Labs čipu dizainu, kas paredzēti pētniecībai un jaunu zāļu atklāšanai, un (2) nākamās paaudzes instrumentu, kas ir pielāgots automatizētai orgānu audzēšanai čipos, monitoringam un analīzei. Mūsu pieeja izmantos konsorcija ekspertīzi un esošās iestrādnes orgānu modelēšanai uz čipiem. GBA modelis tiks veidots, balstoties uz mūsu zarnas uz čipa modeli, kas ir savietojamas ar anaerobo mikrobiotu un dinamisku asins-smadzeņu barjeras in vitro modeli. Nākmās paaudzes iekārta tiks izveidota ar īpašām sūkņu un kolektoru sistēmām, kas ir būtiskas GBA modeļa automatizētai audzēšanai un papildu daudzorgānu modeļu integrācijai. Zarnu-smadzeņu ass izpratne ir būtiska jaunu terapeitisko stratēģiju izstrādei neiroloģiskām saslimšanām, sākot no uztura bagātinātājiem līdz terapeitiskiem līdzekļiem. Platforma atvieglos zāļu absorbcijas pētījumus zarnās, zāļu pāreju caur asins-smadzeņu barjeru un zāļu toksicitātes novērtējumu. Pašreizējie tirgus risinājumi neatbilst GBA pētījumu prasībām, kas padara mūsu inovatīvo risinājumu par svarīgu attīstību nozarē. Nodrošinot uzticamu un automatizētu platformu GBA pētīšanai, šis projekts var ievērojami veicināt pētījumus neiroloģijā un gastroenteroloģijā. Tas ļaus pētniekiem un farmaceitiskajām kompānijām efektīvāk un precīzāk atklāt un novērtēt jaunas zāles, uzlabojot ārstēšanas iespējas dažādiem neiroloģiskiem un garīgās veselības stāvokļiem.

Informācija publicēta 02.04.2024.