loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

 Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020

Projekta nosaukums: Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020

Projekta ID Nr. 1.1.1.5/20/A/002

Projekta kopējais finansējums: EUR 130 575

Projekta sadarbības partneri:

 •   Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;
 •  Latvijas Universitāte;
 •  Rīgas Stradiņa Universitāte;
 •  Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
 •   Vidzemes Augstskola;
 •  Daugavpils Augstskola;
 •   Latvijas Organiskās Sintēzes Institūts;
 •   Liepājas Universitāte;
 •   Latvijas Sporta Akadēmija;
 •   Latvijas valsts Koksnes Ķīmijas Institūts;
 •  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija;
 •   Ventspils Augstskola;
 •  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
 •   Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;
 •   Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta mērķis ir veicināt plašākas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētību par zinātni, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar zinātnieka profesiju; parādīt tādu zinātņu ietekmi kā dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ikdienas cilvēka dzīvē; tuvināt pētniekus Latvijas sabiedrībai un celt interesi par pētniecību. Pasākumu mērķis ir veicināt pētnieku profesijas atpazīstamību un rādīt to lomu Latvijas sabiedrībai.

Eiropas Zinātnieku Nakts (EZN) laikā vairāki interesanti un interaktīvi pasākumi tiks organizēti Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Salaspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, aptverot visu Latvijas teritoriju. Šī gada sauklis: “Zinātnes daudzveidība nākotnei” stāstot, ka zinātniskie pētījumi ir vērsti labākai nākotnei, un rādot zinātnes jomu daudzveidību no sociālajām, humanitārajām, medicīnas, fizikas, ķīmija, bioloģija līdz pat sociālajām zinātnēm. Projekts atbalstīs pētnieku sabiedrības atpazīstamību.

Paveiktais:

01.10.2020.-31.01.2021.

Norit gatavošanās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumam. Tiek veikta aktivitāšu plānošana. Dalība iknedēļas sanāksmēs.

Paveiktais:

01.02.2021.-30.04.2021.

Norit gatavošanās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumam. Tiek veikta aktivitāšu plānošana. Dalība iknedēļas sanāksmēs. 30.04. norisinās pasākums virtuālajā vidē.01.05.2021-31.07.2021.

Paveiktais:

Apkopotas iegūtās atziņas no pasākuma organizācijas, dati par apmeklētāju skaitu, populārākajām aktivitātēm un iespējamiem uzlabojumiem nākotnē. Dalība pasākuma organizatoru fokusgrupas sanāksmē.