loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta Nr. VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001

Projekta nosaukums: “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma”

Projekta īstenošanas periods: 2022. gada 1. decembris – 2024. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums:

Vadošais partneris: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Sadarbības partneri:

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
  • Elektronikas un Datorzinātņu institūts
  • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
  • Rīgas Tehniskā universitāte
  • Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Latvijas Universitāte

Projekta mērķis: ir izveidot koprades ekosistēmu, lai veicinātu attīstību RIS3 fotonikas, viedo materiālu, saistīto tehnoloģiju un inženiersistēmu jomās, balstoties uz zinātnes sasniegumiem un turpmāku komercializāciju Latvijā.

Projekta “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma” mērķis ir izveidot koprades pētniecības ekosistēmu, lai veicinātu attīstību RIS3 fotonikas, viedo materiālu, saistīto tehnoloģiju un inženiersistēmu nozarē, balstoties uz zinātniskiem atklājumiem un pētniecības komercializāciju Latvijā. Šajā projektā izcilākie pētniecības centri no Latvijas – Cietvielu valstiskās fizikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, elektronikas un datorzinātnes institūts, kā arī citas ievērojamās nacionālās pētniecības organizācijas apvienojušās ar mērķi būtiski palielināt starpnozaru zinātnisko darbību starp Latvijas vadošajiem pētniecības institūtiem, izveidojot decentralizētu pētniecības klasteri ar dalītām iespējām, kas balstītas uz atvērtas piekļuves laboratorijas principiem, veicinot starpnozaru pētniecības aktivitātes, administratīvās spējas un inovāciju potenciālu. Tāpat tiks veicināta atvērto zinātņu pieeja un starpinstitūciju atbalsts studentiem un pētniekiem. Tiks izveidota kopējā pētniecības komercializācijas stratēģija 2030, sniedzot soli-pa-solim rokasgrāmatu par uzņēmumu dibināšanu, administratīvajiem un finanšu jautājumiem. Šī projekta rezultātā starpnozaru pētniecības darbībās un lietotnēs tiks radītas jaunas metodes, tehnoloģijas un produktu prototipi ar augstu komercializācijas potenciālu fotonikas, mikrofluīdikas, viedo materiālu un robottehnikas / lietu interneta jomā.

Informācija publicēta 01.12.2022.