loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Laboratorijas dzīvnieku servisa centrs

Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa Laboratorijas dzīvnieku servisa centrs ir ticis projektēts un veidots sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem, izvirzot pasaules standartiem atbilstošas prasības eksperimentālajam darbam ar laboratorijas dzīvniekiem. Šīs laboratoriju telpas uzsāka funkcionēšanu 2016. gada vidū un šobrīd nodrošina zinātniekiem iespēju attīstīt savas zinātniskās idejas, izmantojot in vivo modeļus.

Laboratorijas dzīvnieku servisa centru pamatā veido īpašas tīrības pakāpes telpas 180 m2 platībā, kas ir brīvas no grauzēju specifiskajiem patogēniem (SPF, specific pathogen free). Tīrtelpās ir izvietoti vairāki funkcionāli atšķirīgi un nodalīti telpu kompleksi – karantīna, atsevišķas telpas peļu un žurku izmitināšanai un procedūrām/ķirurģijai, darbam ar imūndeficītām/transgēnām pelēm, kā arī 2. un 3. biodrošības līmenim atbilstošas telpas darbam ar infekciozo slimību modeļiem. SPF tīrtelpās grauzēji tiek turēti individuāli ventilējamos sprostos. Ārpus SPF zonas atrodas laboratorijas telpas pētnieciskajam darbam ar dzīvniekiem, kas tiek turēti atvērtajos sprostos.

Nepieciešamo mikrobioloģiskās tīrības pakāpi nodrošina individuāli ventilējamo sprostu sistēmas, 2. biodrošības līmeņa lamināri, ūdeņraža peroksīda tvaika sterilizators, iebūvēti divdurvju autoklāvi, sprostu mazgājamā mašīna. Personāla iekļuve SPF zonā tiek nodrošināta caur gaisa dušu, savukārt gaisa tīrību un mikrobioloģisko kontroli nodrošina automatizēta ar HEPA filtriem aprīkota ventilācijas sistēma un rūpīgi izplānota zemspiedienu/pārspiedienu programma. Grauzēju mikrobioloģiskā statusa monitorēšana tik veikta atbilstoši FELASA rekomendācijām (testēšanu veic sertificētas laboratorijas).

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa video:

https://www.youtube.com/watch?v=AHugKhDdLLY&feature=emb_title

Zane Kalniņa, PhD

Zane Kalniņa, PhD

Servisa centra vadītāja, vadošā pētniece

Personāls

Zane Kalniņa, PhD, zane.kalnina@biomed.lu.lv

Telefons: +371 26112733

Servisa centra darbības nodrošināšana. Dzīvnieku Labturības struktūras vadība. Līgumpētījumi.

 

Dace Skrastiņa, PhD, dace.skrastina@biomed.lu.lv

Telefons: +371 25137484

Konsultācijas zinātniskajam personālam. Līgumpētījumi.

Laila Silamiķele, Mg. biol., laila.silamikele@biomed.lu.lv

Telefons: +371 26 111 485

Konsultācijas zinātniskajam personālam

 

Madara Kreišmane, Mg.med.vet., madara.kreismane@biomed.lu.lv

Telefons: +371 24001218

Norīkotais veterinārārsts

Pakalpojumi

  • Peļu, žurku un kāmju uzturēšana individuāli ventilējamos sprostos (Tecniplast), atbilstoši ES dzīvnieku labturības prasībām
  • Telpas un aprīkojums ķirurģisko manipulāciju veikšanai (izoflurāna anestēzijas sistēma, intraoperatīva fizioloģisko parametru monitorēšanas sistēma u.c.)
  • Karantīna
  • Telpas imūndeficīto un transgēno peļu uzturēšanai un ķirurģisko manipulāciju veikšanai (individuāli ventilējamie sprosti, 2. biodrošības līmeņa laminārs, izoflurāna anestēzijas sistēma u.c.)
  • Telpas BSL3 infekciozo modeļdzīvnieku uzturēšanai un ķirurģisko manipulāciju veikšanai (individuāli ventilējamie sprosti, 2. biodrošības līmeņa laminārs, izoflurāna anestēzijas sistēma, individuāls autoklāvs u.c.)
  • Zinātniskā personāla konsultēšana eksperimentālā darba ar laboratorijas grauzējiem plānošanā
  • Zinātniskā personāla apmācība darbam ar laboratorijas grauzējiem
  • In vivo 3D bioluminiscences un fluorescences attēlveidošana, izmantojot sistēmu IVIS Spectrum (PerkinElmer)
  • Līgumpētījumi

BMC ir PVD veterinārās uzraudzības objekta reģistrācijas nr. 025413