loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0116

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol., Assoc. prof. Jānis Kloviņš

Kopsavilkums

Aizvien vairāk pētījumu apraksta noturīga asins mikrobioma esamību pat veselos cilvēkos. Tomēr asins mikrobioma izcelsme, identitāte un funkcijas, kā arī tā saistība ar patoloģijām līdz šim nav noskaidrota. Šī projekta galvenais mērķis ir noskaidrot cilvēka asins mikrobioma izcelsmi un dinamiku, kā arī tā saistību ar zarnu iekaisumu, lai identificētu uzticamus, uz lielapjoma molekulārajām analīzēm balstītus biomarķierus hronisku slimību agrīnai diagnostikai un monitorēšanai, izmantojot 2. tipa cukura diabētu un kairinātu zarnu sindromu kā slimības modeļus. Lai sasniegtu projekta mērķi tiks veikta: 1) asins mikrobioma sastāva raksturošana veselos indivīdos, 2. tipa cukura diabēta un kairinātas zarnas sindroma pacientos, izmantojot metagenoma, meta-transkriptoma un metabolītu analīzi; 2) eksogēno nukleīnskābju izcelsmes noteikšana asinīs, iegūstot pētījuma dalībnieku ādas, mutes un zarnu mikrobioma kompozīcijas; 3) asins mikrobioma sastāva dinamikas novērtēšana laika gaitā un pretdiabēta un pretiekaisuma terapijas ietekmē 4) Pacientu funkcionālo metaboloma profilu saistības ar asins mikrobioma profiliem izpēte, ietverot zarnu gļotādas integritātes marķierus.

Tā rezultātā projekts nodrošinās ne tikai dziļāku priekšstatu par asins mikrobioma izcelsmi un stabilitāti, bet arī jaunas zināšanas par tā saistību ar zarnu iekaisumu un asociētajām slimībām.

Informācija publicēta 02.01.2020.