loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Universāls nano-pastiprinātājs miRNS analīzei multiplās sklerozes pacientu asinīs, izmantojot virsmas plazmonu rezonanses tehnoloģiju (NanoPlasmiRNA)

Finansējums: ERA-NET EuroNanoMed II Joint Transnational Call for Proposals (2015) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Projekta izpildes termiņš: 01.01.2016.-31.12.2017.

Koordinators: Dr. Renzo Vanna, Laboratory of Nanomedicine and Clinical Biophotonics (LABION), Fondazione Don Carlo Gnocchi

Projekta sadarbības partneri: Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS (FDG), Aragon Institute of Material Science & University of Zaragoza (CSIC), Latvian Biomedical Research and Study centre (BMC), Clemson University (CLUN) 

BMC daļas zinātniskā vadītāja: Dr.biol. Aija Linē

Projekta īss apraksts:

Multiplās sklerozes (MS) pacientu novērošana un terapijas izvēle pašlaik tiek balstīta uz klīnisko novērtējumu un MRI izmeklējumiem, kuru interpretācija ir subjektīva. MS biomarķieru identificēšana pacientu asinīs dotu iespēju būtiski uzlabot šo pacientu aprūpi un ārstēšanas efektivitāti. Viens no šādiem biomarķieru veidiem varētu būt asinīs esošās miRNS. Taču asins miRNS analīzes apgrūtina piemērotu tehnoloģiju trūkums. Šī projekta mērķis ir izstrādāt universālu nano-pastiprinātāju, kas uzlabo virsmas plazmonu rezonanses (SPRi) tehnoloģijas jutību miRNS detektēšanai un parādīt iespējas šo tehnoloģiju izmantot miRNS biomarķieru detektēšanai MS pacientu asinīs. BMC galvenais uzdevums šajā projektā ir izveidot ~60 miRNS paneli, kas tiks izmantots SPRi tehnoloģijas testēšanā. miRNS biomarķieru kandidātus paredzēts atlasīt, veicot asins plazmas miRNS sekvenēšanu un sistemātisku literatūras analīzi.

Informācija publicēta: 04.01.2016.