loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Vēža izpēte

Vēža izpētes jomā BMC tiek veikti gan fundamentāli pētījumi, kuru mērķis ir padziļināt izpratni par vēža veidošanās un zāļu rezistences molekulārajiem mehānismiem, gan arī praktiskas ievirzes pētījumi, kuru mērķis ir identificēt vēža biomarķierus un zāļu mērķus, izstrādāt biomarķieru testus, diagnostikas tehnoloģijas un jaunas ārstēšanas pieejas. Pašlaik šajā virzienā aktīvi darbojas četras pētnieku grupas. Dr. Ērenpreisas un Dr. Pjanovas kopīgi vadītā Vēža šūnu bioloģijas un melanomas izpētes grupa, pētot vēža šūnu poliploidizācijas, senescences un autofāgijas procesus, kā arī ģenētiskās un epiģenētiskās izmaiņas vēža šūnās, ir devusi būtisku ieguldījumu labākā pret-vēža zāļu rezistences mehānismu izpratnē, kas paver iespējas nākotnē atrast jaunus ceļus rezistences pārvarēšanai. Prof. Linē vadītās Vēža biomarķieru grupas galvenais pētījumu virziens ir šķidro biopsiju testu izstrāde neinvazīvai audzēju diagnostikai, slimības gaitas prognozēšanai, savlaicīgai recidīvu noteikšanai un terapijas izvēlei. Kā biomarķieru avots šķidrajām biopsijām tiek izmantotas ekstracelulārās vezikulas (EVs), kā arī šūnu brīvā DNS un RNS. Vienlaikus grupa pēta arī dažādas izcelsmes EV uzņemšanu un izraisītos efektus dažādās mērķšūnās. Dr. Zajakinas vadītā Vēža gēnu terapijas grupa specializējas jaunu gēnu terapijas vektoru izstrādē. Šī grupa ir izstrādājusi efektīvu alfa-vīrusu vektoru sistēmu īslaicīgai intratumorālai terapeitisko gēnu piegādei un pašlaik to pielieto dažādu citokīnu gēnu piegādei audzēja mikrovidē un pēta iespējas alfa-vīrusu terapiju kombinēt ar ķīmijterapiju un imūnterapiju. Dr. Artūrs Ābols 2020. gadā izveidoja jaunu grupu, kas nodarbojas ar Lab-on-a-Chip tehnoloģiju izstrādi gan fundamentāliem vēža bioloģijas pētījumiem, gan jaunu diagnostikas rīku radīšanai un terapiju testēšanai. Visi šie pētījumi tiek veikti ciešā sadarbībā ar Latvijas lielākajām slimnīcām un plašu ārvalstu sadarbības partneru tīklu.

A. Linē grupa

D. Pjanovas grupa

A. Zajakinas grupa

A. Ābola grupa