loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem

Projekta nosaukums: „VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros

Projekta identifikācijas Nr.: 2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013

Projekta izpildes termiņš: 13 mēneši (2014.gada 1.augusts – 2015.gada 31.augusts)

Projekta kopējais finansējums: 526 063,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. K.Tārs

Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt rekombinanto vakcīnu tehnoloģijas, tādējādi sekmējot zinātnes un ražošanas integrāciju un dodot ieguldījumu sabiedrības veselības aprūpes uzlabošanā un biotehnoloģiskās rūpniecības attīstībā.

Projektā tiks izstrādāta tehnoloģija rekombinanto vakcīnu kandidātu izveidei pret divu zoonotisko saslimšanu – Laimas boreliozes un Čikungunjas drudža izraisītājiem. Tehnoloģijas izstrādē tiks izmantota Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā radītā vīrusveidīgo daļiņu platforma, kas ļauj veidot projekta mērķiem vēlamus rekombinantus imunogēnos atvasinājumus. Projekta mērķiem atbilstoši B. burgdorferi spirohetas virsmas proteīni un Čikungunjas vīrusa apvalka proteīnu fragmenti tiks piesaistīti vairāku tipu vīrusveidīgajām daļiņām, un iegūtajiem rekombinantajiem produktiem tiks veikta imunogenitātes izpēte dzīvnieku modeļos.

Informācija publicēta: 03.08.2014.

Periods: 01.08.2014.-31.10.2014.

  • Uzproducētas un attīrītas bakteriofāgu Qβ un AP205 vīrusveidīgās daļiņas (VVD), kā arī kartupeļu vīrusa PVY VVD un modificēta hepatīta B serdes antigēna VVD
  • Uzproducēti un attīrīti Borrelia burgdorferi virsmas proteīni BBA64, BB0689 un BBH06
  • Uzproducēti un attīrīti Čikungunjas vīrusa E2 proteīna fragmenti
  • Veikta BBA64, BB0689, BBH06 proteīnu un E2 fragmentu ķīmiskā piesaiste VVD
  • Iegūts un strukturāli raksturots jauns Borrelia burgdorferi virsmas proteīns ErpP

Periods: 01.11.2014.-31.01.2015.

  • Imunizētas peles ar VVD, pie kurām piesaisīti BBA64, BB0689, BBH06 proteīni
  • Imunizētas peles ar VVD, pie kurām piesaisīti Čikungunjas vīrusa E2 proteīna fragmenti

Periods: 01.02.2015.-30.04.2015.

Periods 01.05.2015.-31.08.2015.

  • Iesniegts publicēšanai raksts par BB0689 proteīna struktūru
  • Eiropas patentu valdē iesniegts patenta pieteikums par uz BB0689 proteīna un bakteriofāga Qβ VVD balstīta vakcīnas kandidāta pret Laima slimību izstrādi
  • Izstrādāti 3 metožu un 3 tehnoloģiju apraksti
Skills

Posted on

30. decembris, 2021