loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Zarnu trakta mikrobiotu ietekmējoši faktori un saistība ar veselības stāvokli zīdaiīem un mazuļiem: prospektīva fēžu mikrobiotas sastāva metagenomiska analīze bērniem līdz 36 mēnešu vecumam

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0275

Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr.biol. Dāvids Fridmanis

Kopsavilkums

Zarnu mikrobiotai ir nozīmīga loma cilvēka veselības stāvokļa uzturēšanā. Lai gan zarnu trakta kolonizācija sākas pārsvarā pēc dzimšanas, stabila mikrobiota veidojas pirmo dzīves gadu laikā. Mikrobiotu ietekmē dažādi faktori (diēta, vides faktori, medikamenti), tomēr nav pilnībā identificēti visi mikrobiotu ietekmējošie faktori, dažādu faktoru mijiedarbība katrā indivīdā, kā arī mikrobiotas stabilizācijas vecums. Fēču mikrobiota (FM) atšķiras indivīdiem ar dažādām slimībām (t.sk., alerģiju un funkcionāliem gremošanas trakta traucējumiem (FGID)). Tomēr nav skaidrs, kādas mikrobiotas izmaiņas ir veicinājušas slimības attīstību, tādēļ svarīgi analizēt FM izmaiņas prospektīvi. Sekvenēšanas metožu attīstība ļāvusi pētīt zarnu trakta mikrobiotu, analizējot FM sastāvu, turklāt metogenomikas analīze sniedz iespēju pilnīgāk noteikt FM sastāvu. Pētījuma mērķis ir analizēt FM dinamiskas izmaiņas, saistību ar vides faktoriem un veselības stāvokli bērniem līdz 36 mēnešu vecumam. Pētījuma uzdevumi ir analizēt – FM bērniem 0-6, 6-12 un 12-36 mēnešu vecumā; dzīves, diētas, vides faktoru un veselības stāvokļa (aptaujājot) saistību ar mikrobiotas sastāvu; FM izmaiņas bērniem pēc antibakteriālas terapijas. Pētījumā analizēsim FM raksturīgās izmaiņas dažādos vecuma periodos, dažādu faktoru īpatsvaru indivīdiem ar atšķirīgu mikrobiotas sastāvu, kā arī mikrobiotas īpatnības bērniem ar alerģiju un FGID.

Informācija publicēta 03.01.2022.