loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde

Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros.
Projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/150
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2010. gada 1. janvāris – 2012. gada 31. decembris)
Projekta kopējais finansējums: 1 405 400 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Kaspars Tārs, e-pasts kaspars@biomed.lu.lv
Projekta administratīvā vadītāja Dr. Liene Ņikitina-Zaķe, e-pasts lienik@biomed.lu.lv

Projekta galvenais mērķis ir jaunas zinātniskas grupas izveide, kas ar modernās molekulārās bioloģijas metodēm dotu nozīmīgu ieguldījumu ar medicīnu saistītu problēmu risināšanā Latvijā. Projekts ir starpdisciplinārs un ietver bioloģijas, ķīmijas un medicīnas nozares. Kopumā projektā paredzētas trīs savstarpēji saistītas zinātniskas aktivitātes: (1) vīrusveidīgo daļiņu (VVD) strukturāla un funkcionāla izpēte, kā rezultātā tiks noskaidrots to potenciālais pielietojums vakcīnu izstrādē; (2) cilvēka pataloģiju ģenētiska izpēte, kuras rezultātā tiks noskaidrots ģenētisko faktoru kopums, kas būtiski ietekmē vairāku nopietnu slimību rašanos, un atklāta jaunu gēnu loma slimību attīstībā, kā arī izstrādātas gēnu diagnostikas metodes savlaicīgai slimību prognozēšanai un pareizai terapijas izvēlei. (3) vēža izpēte, kuras rezultātā tiks iegūta dziļāka izpratne par vairāku Latvijā bieži sastopamu vēža veidu veidošanās un terapijas rezistences molekulārajiem mehānismiem, kā arī identificēti jauni audzēju antigēni, kas var tikt izmantoti kā mērķi terapeitisku pret-vēža vakcīnu konstruēšanai un/vai VVD adresēšanai.

Projekta veidlapa 

Projekta plānojums 

Projekta gaitā tapušās publikācijas

Projekta gaitā tapušās konferenču tēzes

Projektā plānoto rezultātu izpilde 

Projekta ietvaros aizstāvētie zinātniskie darbi

Projekta noslēguma pārskats

Skills

Posted on

30. decembris, 2021