loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Starptautiskā konsultatīvā padome

Starptautiskā konsultatīvā padome

Starptautiskās konsultatīvās padomes darbības mērķis ir veicināt Latvijas Biomedicīnas pētīju un studiju centra attīstību, paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un sekmēt zinātnisko izcilību. Starptautiskā konsultatīvā padome veic LBMC darbības izvērtēšanu saskaņā ar Zinātniskās padomes apstiprinātu nolikumu.