loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Bronhoalveolārās lavāžas ekstracelulāro vezikulu miRNS profila nozīme papildus klīnisko un ģenētisko biomarķieru datiem plaušu vēža agrīnajā diagnostikā

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0410

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. aprīļa – 2026. gada 31. martam

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Vadošai partneris: Latvijas Universitāte (Alvils Krams)

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr.biol. Artūrs Ābols

Kopsavilkums

Plaušu vēzis ir viens no galvenajiem vēža izplatības un mirstības cēloņiem. Katru gadu Latvijā plaušu vēzis tiek diagnosticēts aptuveni 1100 pacientiem un 1000 no tiem mirst. Tikai 25% no plaušu vēža pacientiem tiek diagnosticēti agrīni (I un II stadija), un vairāk kā 2/3 pacientu nesasniedz 2 gadu dzīvildzes robežu. Agrīnu diagnostiku apgrūtina specifisku simptomu trūkums, nepieciešamība izmanot datortomogrāfiju vai invazīvas

procedūras. Galvenais šī projekta mērķis ir noskaidrot kā mēs, Latvijā, varam praktiski pielietot ekstracelulāro vezikulu miRNS ekspresijas profilu kā ļaundabīga procesa biomarķieri klīnisko lēmumu pieņemšanā, kombinējot riska faktorus, klīniskos un ģenētiskos datus ,tālāk virzoties uz mazāk invazīvu plaušu vēža diagnostiku. Sākotnēji veiksim pacientu bronhoalveolārās lavāžas šķidruma testēšanu uz ekstracelulāro vezikulu miRNS paneli, lai identificētu marķierus, kas varētu liecināt par pataloģiska procesa attīstību. Pēc statistiskās analīzes panelis tiks precizēts, lai to sašaurinātu un palielinātu izmaksu efektivitāti. Papildus mēs cieši sadarbosiemies ar klīnicistiem un onkoloģijas politikas veidotājiem, lai iekļautu specifiskas miRNS un/vai to kombinācijas plaušu vēža riska kalkulātorā, kas paralēli tiek attīstīts cita projekta ietvaros, palielinot tā specifiskumu un jutīgumu. Projekta realizācija ir iespējama, aktīvi iesaistoties attiecīgo jomu vadošajiem speciālistiem.

Informācija publicēta 03.04.2023.