loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: „Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0004

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: EUR 497 580.00

Projekta zinātniskais vadītājsTālis Juhna (RTU)

Projektu īsteno: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
  • Latvijas Universitāte;
  • Elektronikas un datorzinātņu institūts;
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts;
  • Rīgas Stradiņa universitāte;
  • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;

Projekta mērķis: ir uzlabot pakalpojumu noturību un kvalitāti veselības aprūpes zonās COVID-19 un citu infekcijas slimību laikā, uzlabojot un attīstot uzticamas tehnoloģijas un koncepcijas. Projekta rezultāti atvieglos veselības aprūpes speciālistu, sabiedrisko pakalpojumu un visas sabiedrības labklājību, samazinot darba slodzi, veselības riskus, ar darbu saistīto stresu un pakalpojuma sniegšanas laiku. Projekta zinātniskie rezultāti tiks publicēti zinātniskos rakstos starptautiskos zinātniskos žurnālos un pēc iespējas tiks prezentēti zinātniskās konferencēs un nacionālajos semināros, jo īpaši, lai informētu mērķauditoriju. Izstrādāto tehnoloģiju prototipi tiks demonstrēti vismaz vienā no Latvijas slimnīcām.

Projekta rezultātu apkopojums: 

Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās

Papildu projektu rezultāti