loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: “Uz alfavīrusiem basltīta hitināzei līdzīgā proteīna gēna piegāde makrofāgu pretaudzēja programmēšanai (Alpha-Chit)”

Projekts tiek īstenots Ietvara programmas ERA-NET projekta ERA.NET RUS Plus ietvaros

Projekta identifikācijas Nr.: BMC nr. PRL/16/9

Projekta izpildes termiņš: 30 mēneši (2016. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. jūnijam)

Projekta sadarbības partneri: UHEI –  Heidelbergas univeritāte (Vācija), TSU – Tomskas Valsts universitāte (Krievija)

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr.biol. Anna Zajakina

Pretvēža zāļu izstrāde ir ļoti svarīgs un aktuāls biotehnoloģijas mērķis, īpaši ņemot vērā populācijas novecošanos. Mēģinājumi iedarboties tikai uz vēža šūnām audzēja un tā metastāžu apturēšanai ir nepietiekami. Neseni pētījumi liecina, ka būtiska regulatora nozīme audzēja progresijā ir vēža mikrovidei. Galvenie vēža mikrovides regulatori ir ar audzēju saistītie makrofāgi (TAM). Audzēja šūnas ieprogrammē TAM savām vajadzībām, lai atbalstītu audzēja šūnu proliferāciju, angioģenēzi un metastāžu veidošanos. Taču TAM piemīt visas nepieciešamās īpašības audzēja progresijas apturēšanai. Visperspektīvākā pieeja, lai liktu makrofāgiem pārtraukt audzēja progresijas veicināšanu un darboties pret to, ir makrofāgu funkcionālā reprogrammēšana. Konsorcija dalībnieki iepriekš ir identificējuši SI-CLP kā jaunu audzēja supresoru, kas inhibē TAM audzēju atbalstošās funkcijas preklīniskā dzīvnieku modelī. Pašreizējā starpdisciplinārā sadarbības projekta mērķis ir izveidot drošu un efektīvu gēnu terapijas pieeju, lai piegādātu SI-CLP audzējā un paaugstinātu SI-CLP pretaudzēja īpašības, ieviešot papildus mutācijas TAM reprogrammējošā efekta uzlabošanai. Lai nodrošinātu SI-CLP piegādi audzējā, mēs izveidosim uzlabotus alfavīrusu vektorus un pārbaudīsim tos in vivo un ex vivo preklīniskos eksperimentālos modeļos TAM reprogrammēšanai un audzēja progresijas supresijai. Analizējot no krūts un resnās zarnas vēža pacientiem iegūtu klīnisko materiālu, tiks identificētas audzēja stadijas terapijas veikšanai. Alpha-Chit pielietošanas rezultātā tiks izstrādāta inovatīva gēnu terapijas pieeja TAM pretaudzēja funkciju aktivēšanai, ko varēs izmantot individuāli vai kombinācijā ar ķīmijterapiju. 

Informācija publicēta: 04.01.2016.