loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Uz augu vīrusiem balstītu vakcīnu iegūšanas bakteriālo platformu izstrāde

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0131

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Andris Zeltiņš

Kopsavilkums

Vīrusiem līdzīgās daļiņas (VLP) ir no vīrusu strukturālajiem proteīniem veidotas nanometru izmēru stingri organizētas struktūras, kuras var tikt izmantotas jaunu nanomateriālu radīšanai, ieskaitot vakcīnas. No augu vīrusiem atvasinātajām VLP piemīt augsta imunogenitāte, tās nav infekciozas un pret tām nav iepriekš esošas imunitātes zīdītāju organismos. Augu VLP ir iespējams iegūt mākslīgi, klonējot un ekspresējot augu vīrusu strukturālos gēnus mikroorganismu šūnās.

Projekta mērķis ir iegūt jaunas, uz augu VLP balstītas vakcīnu iegūšanas platformas, kas ir vienkāršas un savietojamas ar tehnoloģiju pārnesi industriālai ražošanai. Projekta galvenās aktivitātes ir: (1) VLP-antigēnu ekspresijas sistēmu konstruēšana, izmantojot ģenētisku sapludināšanu. kā arī piesaistot antigēnus pie VLP virsmas ar fizikālām un ķīmiskām metodēm; (2) modificēto VLP attīrīšana  un raksturošana; (3) Imunizāciju eksperimenti ar atšķirīga dizaina eksperimentālajām vakcīnām, datu iegūšana par eksperimentālo vakcīnu imūnstimulējošajām īpašībām. (4) Izmantojot kaķu alerģijas dzīvnieku modeli, eksperimentos ar pelēm tiks noskaidrota inducēto antivielu neitralizējošās īpašības pret alerģijas izraisītājiem. 

Galvenais plānotais projekta rezultāts ir jauna, universāla, vienkārša laboratorijas VLP platforma cilvēku un veterināro vakcīnu izstrādei. Pētījumu rezultāti tiks apkopoti vismaz 2 zinātniskās publikācijās žurnālos ar citējamību virs 50% no nozares vidējā līmeņa (SCOPUS).

Informācija publicēta 02.01.2020.