loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Cilvēka C hepatīta vīrusa patogenitātes saistība ar vīrusa RNS atkarīgās RNS polimerāzes fermentatīvajām īpašībām

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0376

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Juris Jansons

Projekta sadarbības partneris: Rīgas Stradiņa Universitāte

Kopsavilkums

Hronisks C hepatīts (HCV) visā pasaulē skar 200 miljonus cilvēku, kas izpaužas kā aknu fibroze, ciroze, hepatocelulāras karcinomas un ārpus aknas traucējumi. Slimības gaita ir atkarīga no daudziem faktoriem, ieskaitot vīrusa replikācijas spēju, kas ir atkarīga no nestrukturālu olbaltumvielu saskaņotas darbības. NS5B, no vīrusa RNS atkarīga RNS polimerāze veic vīrusu RNS sintēzi. HCV ir ļoti mainīgs, cirkulējot vairākās kvazisugās. Augsta kvazisugu daudzveidība ir saistīta ar nelabvēlīgu slimības progresēšanu. Šī projekta mērķis ir noteikt NS5B ģenētiskās mainības ietekmi uz vīrusa polimerāzes aktivitāti un saistīt atradumus ar slimības klīniskajam īpašībām HCV pacientiem. Pētījums ir balstīts uz 32 genomu NS5B sekvencēm no pacientiem ar patoloģisku un pastāvīgi normālu aknu enzīmu līmeni. Mēs: 1) klonēsim NS5B reģiona cDNS eikariotu ekspresijai un noteiksim to ekspresijas līmeņus; 2) novērtēsim NS5B fermentatīvo aktivitāti in vitro eikariotu šūnās, izmantojot reportiera testu; 3) novērtēsim NS5B variantu aktivitāti in vivo, izmantojot to reakcijas produktu spēju aktivēt I tipa interferona promoteri; 4) identificēsim aminoskābju motīvus, kas nosaka augstu NS5B aktivitāti; 5) noteiksim NS5B variantu aktivitātes korelāciju ar aknu enzīmu līmeni un fibrozes rādītājiem attiecīgiem HCV pacientiem. Tādējādi tiks identificēti ar vīrusa replikācijas spēju saistīti HCV klīniskās gaitas molekulārie identifikatori. Šī informācija būtu izmantota hroniska HCV personalizētai ārstēšanai.

Informācija publicēta 01.12.2020.