loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0269

Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr. biol. Aija Linē

Sadarbības partneris : Asoc. prof. Vilnis Lietuvietis

Kopsavilkums

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt jaunas metodes prostatas vēža (PV) producēto EV izolēšanai no pacientu asinīm un urīna, identificēt PV biomarķierus EV subpopulācijās un gūt priekšstatu par EV inhibīcijas terapeitisko efektu.

Šis projekts ir vērsts uz jaunu prostatas vēža (PV) diagnostikas līdzekļu izstrādi un terapijas stratēģiju izpēti, tādējādi tas pilnībā atbilst Latvijā noteiktajam prioritārajam virzienam zinātnē – sabiedrības veselība. Veiksmīgas šī projekta īstenošanas gadījumā tiks identificēti jauni PV-specifiski EV virsmas marķieri un RNS biomarķieri, kā arī iegūtas jaunas zināšanas par PV producēto EV subpopulāciju bioizplatību un to inhibīcijas terapeitisko efektu. Sagaidāms, ka tas pavērs iespējas izstrādāt klīnikā izmantojamu ne-invazīvu biomarķieru testu klīniski nozīmīga PV atklāšanai, kas savukārt ļaus izvairīties no nevajadzīgu biopsiju veikšanas un citām invazīvām procedūrām, kā arī pavērs ceļu jaunas terapijas stratēģijas izstrādei. Tādējādi šis projekts dod ieguldījumu arī virziena “Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai” attīstībā.

Informācija publicēta 01.08.2018.