loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

BMC Studentu padome

BMC Studentu padome (BMC SP) ir strādājošo studentu veidota neatkarīga institūcija BMC, kuras mērķis ir radīt platformu BMC strādājošo/praktizējošo studentu – jauno zinātnieku – izaugsmei un iesaistei BMC zinātniskajā, akadēmiskajā un kultūras dzīvē, kā arī veicināt kopējo izglītības un zinātnes attīstību Latvijā.

BMC SP dibināta 25.04.2017 un uz doto brīdi ir vienīgā ar zinātnisku institūtu saistīta studentu padome Baltijā.

Ieguvumi līdzdarbojoties BMC SP aktivitātēs:

 – būt informētam par BMC notiekošo,

 – redzesloka paplašināšana un ciešāka iesaiste BMC darbībā,

 – jaunu kontaktu un sadarbību veidošana, domubiedru iepazīšana no citām zinātniskajām grupām,

 – iespēja realizēt foršas idejas darba vides uzlabošanai.

BMC SP valde:

MSc. biol. Maija Rozenberga – Priekšsēdētāja

MSc. biol. Rihards Saksis – priekšsēdētāja vietnieks

MSc. biol. Ksenija Korotkaja – sekretāre

Uz 2022.gada oktobri BMC SP ir reģistrēti 24 biedri un 3 asociētie biedri.

Kontaktinformācija:

maija.rozenberga@biomed.lu.lv

rihards.saksis@biomed.lu.lv

ksenija.korotkaja@biomed.lu.lv

Lai pieteiktos un saņemtu info par BMC SP aktualitātēm vai kļūtu par mūsu sadarbības partneri, raksti e-pastu uz kādu no kontaktinformācijā norādītajām adresēm!

Ko mēs esam jau paveikuši?

  • 09.2017. pēc ilga pārtraukuma tika organizētas BMC darbinieku sporta spēles.
  • 09.2017. BMC norisinājās virkne aktivitāšu Zinātnieku nakts ietvaros, kopumā tika uzņemti vairāk nekā 300 apmeklētāju.
  • 03.2018. Studentu Padome BMC 25 gadu jubilejas ietvaros ielūkojās nākotnē, lai klātesošajiem parādītu gan nopietnu, gan nedaudz uzjautrinošu vīziju par nākamajiem 25 gadiem.
  • 09.2018. Eiropas Zinātnieku nakts pasākuma organizēšana Apvāršņa 2020 projekta ietvaros. BMC uzņemti vairāk nekā 1200 apmeklētāju.
  • -19.06.2019. līdzdarbojāmies FEBS3+ konferences organizēšanas procesā (Rīga, Latvija).
  • 09.2019. Eiropas Zinātnieku nakts pasākuma organizēšana Apvāršņa 2020 projekta ietvaros. BMC uzņemti vairāk nekā 1000 apmeklētāju.
  • Rīkoti dažādi zinātniskie semināri ar vieslektoriem un jomu speciālistiem arī no citām institūcijām (“Farmako-bioloģija”, “Jaunākie atklājumi vēža pētījumos”, “Novecošanās un ar to saistītās slimības”).
  • Vairāki BMC SP pārstāvji regulāri iesaistās BMC notiekošo ekskursiju realizēšanā (skolēniem, studentiem un pat skolotāju grupām), kā arī zinātnes un BMC darbības popularizēšanā ārpus BMC telpām.

Sadarbībā ir spēks! Mūsu sadarbības partneri:

RSU Studējošo pašpārvalde