loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Vairāk nekā 1 miljons genomu (Beyond 1 Million Genome) .

Akronīms: B1MG

Uzsaukums: H2020-SC1-DTH-2019-2

Līguma numurs: 951724

Īstenošanas termiņš: 36 mēneši (2020. gada 1.jūnijs – 2023. gada 31. maijs)

Koordinators: EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (ELIXIR/EMBL/EBI)

Projekta partneri:

BIOBANKS AND BIOMOLECULAR RESOURCES RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (BBMRI-ERIC) (incl. IDRYMA IATROVIOLOGIKON EREUNON AKADEMIAS ATHINON, STICHTING HET NEDERLANDS KANKER INSTITUUT-ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS, LATVIJAS BIOMEDICINAS PETIJUMU UN STUDIJU CENTRS)

FUNDACIO CENTRE DE REGULACIO GENOMICA (CRG)

CSC-TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY (CSC)

UNIVERZITA KARLOVA (CUNI)

STICHTING DTL PROJECTS (DTL-PROJECTS)         

EUROPEAN ALLIANCE FOR PERSONALISED MEDICINE ASBL (EAPM)               

EATRIS ERIC (EATRIS)

ECRIN EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK (ECRIN)

STICHTING HARTWIG MEDICAL FOUNDATION (HMF)

Orszagos Onkologiai Intezet (NIO)

INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE DR. RICARDO JORGE (INSA)

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

LEGAL PATHWAYS BV (LEGAL PATHWAYS)

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU Leuven)

STICHTING NATIONAAL ICT INSTITUUT IN DE ZORG (NICTIZ)

KAROLINSKA INSTITUTET (KI)

UNIVERSITETET I OSLO (UiO)

STICHTING VUMC (VUmc)

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG (UNILU)

UPPSALA UNIVERSITET (UU)

TERVISE ARENGU INSTITUUT (TAI)

TARTU ULIKOOL (UT)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO (UMIL),

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (CNRS),

UNIVERZA V LJUBLJANI (UL),

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT (UMC UTRECHT)

STICHTING LYGATURE (LYGATURE)

Projekta mājas lapa: https://b1mg-project.eu/

Projekta vadītājs BMC : Signe Mežinska 

Kopējais projekta finansējums: 4 000 000.00 EUR

Kopsavilkums

Šobrīd genoma dati galvenokārt tiek iegūti, analizēti un izmantoti zinātniskos pētījumos, vienlaikus veselības aprūpes sistēmām trūkst nepieciešamo procesu, lai šīs genomikas zināšanas ieviestu savā ikdienas praksē. Sadarbojoties ar tām Eiropas valstīm, kuras ir parakstījušas deklarāciju par  piekļuvi vismaz 1 miljonam sekvencētu genomu ES līdz 2022. gadam, kā arī ar valsts veselības aprūpes sniedzējiem, pacientu organizācijām, pētniecības infrastruktūrām un nozari, B1MG (Beyond 1 Million Genome) projekta mērķis ir mazināt plaisu starp pētniecību un praksi, lai paātrinātu genomikas iesaisti veselības aprūpes uzlabošanā. Tas tiks panākts, sadarbojoties un izstrādājot pārrobežu ceļvedi genoma datu integrēšanai ar fenotipiskiem datiem dažādās medicīnas jomās.