loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Senolītiskā nanoplatforma ādas vēža Zombiju šūnu iznīcināšanai (Nano4Zombie)

Projekta identifikācijas Nr.:

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. septembris – 2026. gada 31. augusts

Projekta kopējais finansējums: 280 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājsm BMC: Dr.biol. Aija Linē

Koordinators: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Sadarbības partneri: University of Rzeszów (UR), University of Warsaw (UW), Latvian Biomedical Research and Study Centre (BMC)

Projekta kopsavilkums:

Vēža asociētās senescentās šūnas, ko bieži sauca par Zombiju šūnām, ir rezistentas pret šūnas nāves ierosināšanu, un veicina vēža progresiju, metastāžu un zāļu rezistences veidošanos. Šo šūnu iznīcināšana ir jauna daudzsološa metode vēža recidīvu aizkavēšanai vai novēršanai. Tomēr daudzas no līdz šim izmēģinātajām senolītiskajām zālēm ir uzrādījušas būtiskus blakusefektus vai zemu efektivitāti. Lai uzlabotu to efektivitāti un drošību, ir nepieciešams paaugstināt to selektivitāti, biopieejamību un aktivitāti.

Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunus kvercetīna atvasinājumus ar uzlabotu aktivitāti pret ādas vēža senescentajām šūnām, izstrādāt nanoplatformu senescento vēža šūnu iznīcināšanai, kombinējot magnētisko hipertermiju ar senolītiskām zālēm un izpētīt senescento vēža šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu ietekmi uz audzēja mikrovidi un to lomu ādas vēža progresijā. Sagaidāms, ka šī projekta rezultātā tiks radīta jauna metode senescento ādas vēža šūnu iznīcināšanai.

Informācija publicēta 01.09.2023.