loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Augu vīrusu proteīnu izpētes grupa (I.Baļķes grupa)

Augu vīrusu proteīnu izpētes grupa ir izveidojusies no Augu virusoloģijas grupas, kas, pamatā, koncentrējas uz augu VLP balstītas vakcīnu platformu izstrādi. Līdz brīdim, kad mēs parādījāmies kā grupa, pētījumi vīrusu kodēto proteīnu struktūru un funkciju izpētes jomā tika veikti kā mazi, pašfinansēti projekti. Tomēr pēdējo gadu laikā ir panākts ievērojams progress. Mums izdevās noteikt Daudzziedu airenes raibuma vīrusa proteāzes 3D struktūru atsevišķi un kompleksā ar tās kofaktoru – ar vīrusa genomu saistīto proteīnu (VPg). Šie rezultāti iedvesmoja, lai izvirzītu nākamos mērķus – noteiktu 3D struktūras citiem vīrusa proteīniem un izveidotu augu protoplastu sistēmu proteīnu-proteīnu mijiedarbību pētījumiem. Papildus pētījumu virzieni, kas izveidojušies sadarbības projektu ietvaros ar “Dārzkopības institūtu” (DI), ietver nākamās paaudzes sekvencēšanas (NGS) pieejas izmantošanu jaunu augu vīrusu identificēšanai un saimniekorganisma-kaitēkļa-vīrusa mijiedarbības izpēti.

Ina Baļķe, PhD

Ina Baļķe, PhD

Zinātniskās grupas vadītāja, vadošā pētniece

Personāls

Ina Baļķe, PhD, inab@biomed.lu.lv

Arnis Strods, PhD, arnis.strods@biomed.lu.lv

Rebeka Ludviga, MSc. biol., rebeka.ludviga@biomed.lu.lv

 

Ieva Kalnciema, MSc. biol., ieva.kalnciema@biomed.lu.lv

Santa Pikure, santa.pikure@biomed.lu.lv

Alise Heige Bajāraalise.bajara@biomed.lu.lv

 

Jomas sadarbības partneru meklēšanai

 • Augu vīrusi
 • Proteīnu 3D struktūras
 • Proteīnu-proteīnu mijiedarbību izpēte
 • Jaunu augu vīrusu identifikācija ar NGS metodi
 • Augu vīrusu proteīnu funkcionālā izpēte
 • Saimniekorganisma-patogēna mijiedarbību pētījumi

10 reprezentatīvas publikācijas

 1. Balke I., Zeltins A., 2020, Recent advances in the use of plant virus-like particles as vaccines, Viruses, 12(3), 270, DOI: 10.3390/v12030270
 2. Storni F., Zeltins A., Balke I., Heath M.D., Kramer M.F., Skinner M.A., Zha L., Roesti E., Engeroff P., Muri L., von Werdt D., Gruber T., Cragg M., Mlynarczyk M., Kündig T.M., Vogel M., Bachmann M.F., 2020. Vaccine against peanut allergy based on engineered Virus-Like-Particles displaying single major peanut allergens. J Allergy Clin Immunol., 145(4):1240-1253.e3, DOI: 10.1016/j.jaci.2019.12.007
 3. Balke I., Zeltins A., 2019, Use of plant viruses and virus-like particles for the creation of novel vaccines, Advanced Drug Delivery Reviews 145:119-129, DOI: 10.1016/j.addr.2018.08.007
 4. Bachmann M.F., Zeltins A., Kalnins G., Balke I., Fischer N., Rostaher A., Tars K., Favrot C., 2018, Vaccination against IL-31 for the treatment of atopic dermatitis in dogs, J Allergy Clin Immunol 142(1): P279-281.E1, DOI: 10.1016/j.jaci.2017.12.994
 5. Balke I., Reseviča G., Zeltins A., 2018, Isolation and Characterization of Two Distinct Types of Unmodified Spherical Plant Sobemovirus-Like Particles for Diagnostic and Technical Uses, Methods Mol. Biol. 1776:19-34, DOI: 10.1007/978-1-4939-7808-3_2
 6. Zeltins A., West J., Zabel F., El Turabi A., Balke I., Haas S., Maudrich M., Storni F., Engeroff P., Jennings G. T., Kotecha A., Stuart D. I., Foerster J., Bachmann M. F., 2017. Incorporation of tetanus-epitope into virus-like particles achieves vaccine responses even in older recipients in models of psoriasis, Alzheimer’s and cat allergy. NPJ Vaccines 2: 30, DOI: 10.1038/s41541-017-0030-8
 7. Zeltins A., Turks M., Skrastina D., Lugiņina J., Kalnciema I., Balke I., Bizdēna Ē., Skrivelis V., 2017, Synthesis and Immunological Evaluation of Virus-Like Particle-Milbemycin A₃/A₄ Conjugates, Antibiotics 11;6(3). pii: E18, DOI: 10.3390/antibiotics6030018
 8. Kalnciema I., Balke I., Skrastina D., Ose V., Zeltins A., 2015, Potato Virus M-Like Nanoparticles: Construction and Characterization, Molecular Biotechnology 57 (11-12):982-992, DOI: 10.1007/s12033-015-9891-0
 9. Balke I., Resevica G., Zeltins A., 2007, The Ryegrass mottle virus genome codes for a sobemovirus 3C-like serine protease and RNA-dependent RNA polymerase translated via -1 ribosomal frameshifting, Virus Genes 35:395-398, DOI :10.1007/s11262-007-0087-y
 10. Plevka P., Tars K., Zeltins A., Balke I. Truve E., Liljas L., 2007, The three-dimensional structure of Ryegrass mottle virus at 2.9 Å resolution, Virology 369:364–374, DOI:10.1016/j.virol.2007.07.028