loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Tuberkulozes ārstēšana: personalizētās terapijas perspektīvas izpēte

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0050

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte (asoc.prof. Dace Bandare)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Dr. biol. R. Ranka)

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir farmakogenomikas biomarķieru pētījumi, lai veicinātu personalizētas pieejas attīstību tuberkulozes (TB) ārstēšanā. Šā mērķa sasniegšanai ir plānotas trīs aktivitātes: (1) paraugu kolekcijas veidošana un faktoru, kas var ietekmēt TB ārstēšanas efektu, analīze; (2) zāļu substanču un to metabolītu noteikšanas metodes attīstība to monitoringam asins paraugos; (3) biomarķieru noteikšanas metožu attīstība un TB pacientu skrīnings.

TB ir viena no postošākajām slimībām, kas skar visa vecuma cilvēkus visā pasaulē. TB terapijas efektivitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem, un arvien lielāku interesi izraisa personalizētās terapijas pieeja. Līdz ar to ir liela nepieciešamība pēc inovatīvām tehnoloģijām, kas ļautu sekot terapijas efektivitātei un jaunu biomarķieru atklāšanai, kā arī izpratnes par populācijas farmakogenomiku veidošanai.

Šajā sadarbības projektā plānots iesaistīt pieredzējušus zinātniekus no Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Latvijas Organiskās sintēzes institūta, kas nodrošinās nepieciešamās zināšanas un ekspertīzi klīniskās medicīnas, molekulārās bioloģijas un ķīmijas disciplīnās. Projekta realizēšana nodrošinās svarīgu jaunu zināšanu un rīku iegūšanu, veicinās Latvijas zinātnisko institūtu attīstību un jaunu speciālistu izaugsmi.

Informācija publicēta 04.01.2021.