loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Krūts vēža mikrovides programmēšana “karstas” imūnreakcijas izveidošanai audzējā

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0283

Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Anna Zajakina

Projekta sadarbības partneris: Organiskās sintēzes institūts

Kopsavilkums

Imūnsupresīvā mikrovide ir galvenā problēma, kura izraisa zemu pacientu atbildes reakciju vēža imūnterapijā. Audzēju makrofāgi (TAM) ir nozīmīgs imūnsistēmas regulējošais  komponents, kas veicina vēža progresēšanu krūts vēža un citu audzēju gadījumā. TAM fenotipiskais plastiskums padarīja šīs šūnas par ideālu mērķi vēža ārstēšanai. Tomēr tas, kā makrofāgi tiek programmēti audzējā, joprojām nav zināms, turklāt daudzas TAM polarizācijas hipotēzes nav pietiekami pierādītas un pamatotas. Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunu 3D heterotipisku šūnu kultūras modeli mērķtiecīgas TAM programmēšanas izpētei, un apstiprināt pārprogrammēto TAM pretvēža īpašības preklīniskajos modeļos. Projekts ļaus identificēt galvenos faktorus (secretome), kas nosaka TAM polarizāciju un regulē to savstarpējo sarunu ar vēža šūnām. Lai aktivizētu TAM pretvēža īpašības un pārvērstu audzēju imunoloģiski “karstajā” stāvoklī, mēs pielietosim alfavīrusu vektorus, kuri producē pārprogrammēšanas citokīnus/hemokīnus kombinācijā ar teranostiskiem efektoru savienojumiem 3D vidē un ortotopiskā peļu modelī. Projekta rezultāti nodrošinās jaunas imūnterapijas platformas izstrādi, kuras pamatā ir mērķtiecīga audzēja mikrovides (TME) komponentu programmēšana ar jaudīgiem vīrusa gēnu terapijas vektoriem un multifunkcionāliem savienojumiem.

Informācija publicēta 03.01.2022.