loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Vakcīnas prototipa izstrāde hroniska iekaisuma izraisītām autoimūnām slimībām – koncepcijas pierādījuma pētījums

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0629

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Arnis Strods

Kopsavilkums

Hroniska iekaisuma izraisīto autoimūno saslimšanu biežums populācijā ir 5-10%. Tā ir slimību grupa, kurām ir kopīgi iekaisuma ceļi un kuras izraisa iedzimtās un adaptīvās imūnsistēmas funkciju traucējumi. Terapijā pieejamie preparāti bieži ir neefektīvi, ar blaknēm, nepanesamību, kā arī tie ir dārgi. Kā galvenais hronisku iekaisumu izraisošais ceļš ir IL-17/IL-23 ass, kur IL-23 ir centrālā mērķa molekula jaunu terapijas līdzekļu izstrādei. Šī projekta galvenais mērķis ir izveidot uz IL-23 alfa subvienību mērķētu terapeitisku vakcīnas prototipu hroniska iekaisuma izraisīto saslimšanu profilaksei un terapijai, kā arī pārbaudīt to dzīvnieku modelī. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiks izveidots vakcīnas prototips uz augu VLD bāzes (filamentozas, ikosaedrālas), kas uz virsmas saturēs IL-23A, kā mērķantigēnu neitralizējošo IgG izveidei imunizācijas laikā. Tā imunogenitāte tiks testēta pelēs, nosakot anti-IgG titrus, Ig klases, aviditāti, testējot šūnu kultūrās, ELISA, WB. Prototipa efektivitāte tiks pārbaudīta slimību peļu modeļos (piem., psoriāzes, kolīta vai artrīta), novērojot slimības attīstības gaitu, nosakot IL-23 un IL-17 perifērajā asins serumā attiecībā pret kontroles grupu.

Informācija publicēta 02.01.2023.