loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: HBc vīrusveidīgo daļiņu balstīta platforma rekombinantas vakcīnas prototipa izstrādei pret SARS-Cov-2

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0059

Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Irina Sominska

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir radīt jauna tipa vīrusveidīgās daļiņas – VVD, kas prezentē uz savas virsmas SARS-Cov-2 epitopus un nodrošina augstu šo epitopu imunogenitāti. SARS-Cov-2 specifiskās VVD projektā tiks iegūtas, izmantojot tehnoloģiski efektīvus E.coli producentus, kā bāzes proteīnu izmantojot G-genotipa HBV vīrusa kor-antigēnu (HBc/G). Iepriekš tika noskaidrota HBc/G vīrusveidīgo daļiņu augstā stabilitāte E.coli sistēmā, kas kalpo par pamatu šī projekta piedāvājumā. Himēro VVD veidošanai projektā tiks izmantoti SARS-Cov-2 nukleokapsīda un spike-proteīna domēni, kas tiks izvietoti uz HBc VVD virsmas. Tehnoloģijas izstrādne ietvers himēro HBc VVD ekspresijas optimizāciju. Imunomodulatorās (CpG) sekvences tiks iepakotas HBc/G himērajās VVD struktūrās T-šūnu stimulācijai. Modificētās VVD tiks raksturotas strukturāli, to imunogenitāte tiks izvērtēta pelēs. Lai veicinātu neitralizējošo antivielu veidošanos, tiks veikta ko-imunizācija ar citokīnu ekspresējošiem alfavīrusu vektoriem. Iegūtās antivielas tiks pārbaudītas vīrusu neitralizācijas testos, izmantojot pseidovīrusus. Mērķtiecīga DC stimulēšana ar citokīnu ekspresējošiem alfavīrusu vektoriem uzlabos vakcīnas kandidātu efektivitāti, radot spēcīgu fonu jaunu vakcinācijas stratēģiju izstrādei pret SARS-Cov-2 un citiem jauniem cilvēka patogēniem.

Informācija publicēta 03.01.2022.