loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/2-0059

Projekta izpildes termiņš: 1.decembris 2018. gads – 28. februāris 2021. gads

Projekta kopējais finansējums: 199 998.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Assoc. prof., Dr. med. Ilze Konrāde (RSU)

Sadarbības partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir analizēt vairogdziedzera autoimūno slimību ģenētiskās jutības variantus Hašimoto un Greivsa slimības pacientiem, atbilstoši precīzijas medicīnas nostādnēm, lai pētītu mijiedarbību starp noteiktiem ārvides faktoriem (selēna uzņemšanu un statusu, stresu, dzīvesveidu un citiem faktoriem), kas varētu veicināt atšķirīgu T helperu un citokīnu signālceļu darbību. Lai šo mērķi sasniegtu (1) pētīt saistību starp imūnmodulējošiem un selēnproteīn saistītiem genotipiem un vairogdziedzera autoimūnām slimībām un saistītiem klīniskiem un vides parametriem, kā arī T helperu signālceļiem; (2) noteikt vai joda pārtikas piedevu lietošana uzlabo joda līmeni grūtniecēm ar nelielu joda deficītu un vai jods kombinācijā ar selēnu samazina vairogdziedzera autoimūnajām saslimšanām grūtniecības vai pēcdzemdību periodā, novērtējot selēna statusu un ģenētiskos variantus; (3) pētīt selēna piedevu ilgtermiņa efektu uz vairogdziedzera funkcionalitāti un slimības aktivitāti, kā arī paaugstinātu modulējošo efektu uz T helperu imūno atbildi terapijas naivos pacientos ar Hašimoto slimību saistībā ar selēna statusu un selēnproteīnu ģenētiskajiem variantiem; (4) novērtēt iespējamo saistību starp stresa ietekmi vairogdziedzera autoimūno slimību pacientiem un Th1, Th2 un Th17 cirkulējošo citokīnu profiliem, lai izprastu ar stresu saistītos mehānismus autimunitātes procesos.

Informācija publicēta 03.12.2018.