loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Ekskursija BMC

BMC piedāvā iespēju skolēniem apmeklēt institūtu, iepazīstoties ar institūta galvenajiem darbības virzieniem un piedalīties dažādos praktiskajos un laboratorijas darbos, ielūkojoties zinātnieku ikdienā un pētījumu veikšanas metodēs.

Ekskursijas institūtā tiek organizēts otrdienās, par konkrētu laiku un ekskursijas plānu iepriekš vienojoties sūtot informāciju  uz maija.rozenberga@biomed.lu.lv Ekskursijās varam uzņemt līdz 30 cilvēku lielu grupu.

Ievadlekcija par BMCIevadlekcija par BMC, pētījumu virzieniem, kā tiek veikti pētījumi, kas tiek pētīts un kapēc ir svarīgi pētīt. Ievadlekciju vada BMC Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš.
Ekskursija pa BMC un GC telpāmTiek apskatītas Genoma Centra telpas, pastāstīts par Valsts iedzīvotāju genoma datubāzi, paraugu uzglabāšanu un apstrādi, laboratoriju aprīkojumu un iespējām.
Ekskursija BMC šūnu blokāTiek apskatītas BMC Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa Šūnu kultūru un mikroskopijas centra telpas un laboratorijas.
Proteīnu kristālu audzēšana un lekcijaDalībniekiem pastāsta par proteīnu molekulu uzbūvi un tās noteikšanu, viņi uzzina, kāpēc vajag noteikt proteīnu struktūru, kur izmanto šos datus, un kā tieši to dara. Īsa laboratorijas darba laikā viņi izpilda vienu no soļiem proteīnu struktūras noteikšanā – kristalizē olbaltumvielu lizocīmu.
Baktēriju sēšana uz platītēmVēstures telpās apskatot kā agrāk strādāja, ar kādiem insiturmentiem. Aktivitātes laikā skolēniem ir iespēja izaudzēt baktērijas no jebkura sevis izvēlēta priekšmeta vai lietas.
Agarozes gela elektroforēze (starp prakstisko darbošanos ietver arī īsu lekciju par metodes un prakstiskā darba būtību un pielietojumu)Praktiskā nodabība, kuras laikā tiek izskaidrota un veikta plazmīdu restrikcija specifiskās vietās. Tam seko veiktās reakcijas rezultātu pārbaude uz agarozes gēla elektroforēzes. Darbs dod praktisku priekšstatu par šīm divām molekulārās bioloģijas pamatmetodēm un ir analogs skolas bioloģijas kursā minētajai metodei “fingerprintings”. (+ starp prakstisko darbošanos ietver arī ekskursiju pa BMC un GC telpām un īsu lekciju par metodes un prakstiskā darba būtību un pielietojumu, vai iespējams to apvienot ar kādu citu no piedāvātajām aktivitātēm).
Lekcija par seno Latvijas teritorijas iedzīvotāju ģenētisko izpēti, izmantojot arheoloģisko kaulu materiāluLekcija par no senajiem organismiem iegūtā ģenētiskā materiāla izpēti pasaulē un Latvijā, galvenokārt fokusējoties uz cilvēka vēstures izpēti. Lekcijas laikā populārzinātniskā veidā interesenti tiktu iepazīstināti ar būtiskākajiem un jaunākajiem pētījumiem senās DNS izpētes jomā un to kā Latvijas teritorijas seno laiku iedzīvotāji iekļaujās Eirāzijas iedzīvotāju ģenētiskās vēstures kontekstā.
Lekcija par biobankām un omiku datiemIevadlekcija par biobanku darbību Latvijā. Aktuālie pētījumi un rezultāti dažādu omiku jomā.

 

Lūgums ņemt vērā, ka ekskursijas tiek rīkotas tikai divas reizes mēnesī.