loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Projekta nosaukums:BSL3 un mikrogravitācijas iekārtai pielāgotas plaušas uz čipa sistēmas izveide respiratoro saslimšanu pētniecībai (LocBox)

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 5. kārtas ietvaros.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/21/A/033

Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums: 500 000.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Artūrs Ābols

Sadarbības partneris: SIA”Cellboxlab”

Projekta kopsavilkums:

Šī projekta mērķis ir pārvarēt tehniskās problēmas, strādājot ar orgāna uz čipa (OOC) modeļiem bioloģiskās drošības 3. līmeņa (BSL3) vidē un mikrogravitācijā, izstrādājot slēgtu testa sistēmu, kas spējīga audzēt šūnas un ir saderīga ar BLS3 darbplūsmas un mikrogravitācijas sistēmām. Plaušu čipa modelis tiks pārbaudīts ar pseidovīrusiem, SARS-Cov-2 un mikrogravitācijas iekārtām, un tiks izstrādāts darbības principa apstiprinājuma pētījums. Projekta laikā paredzēts veikt sekojošas pētnieciskās darbības:

  1. slēgtas sistēmas izstrāde (LoCBox)
  2. LoCBox prototipa pārbaude ar pseidovīrusiem
  3. LoCBox prototipa pārbaude ar SARS-Cov-2 vīrusiem
  4. LoCBox prototipa pārbaude ar mikrogravitācijas ierīci
  5. Projektu vadības un rezultātu izplatīšana

Projekta galvenie rezultāti ir: divi prototipi plaušu uz čipa audzēšanai un eksperimentiem bioloģiskās drošības 3. līmeņa vidē un mikrogravitācijā. Mēs sagaidām, ka šis projekts radīs modernākus in vitro testa modeļus un paaugstinās Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru tehniskajās spējās, lai veiktu inovatīvus koronavīrusa un COVID-19 pētījumus.

Informācija ievietota 03.01.2022.

Projekta progress:

  1. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts

Šajā pārskata periodā esam integrējuši un optimizējuši sūknēšanas risinājumu orgāni uz čipa kultivēšanai. Mēs esam vairākas alumīnija turētāja iterācijas, kas notur sūkni vietā un saskaras ar šķidruma uzglabāšanas tilpnēm un pašlaik mēs veicam pēdējo iterāciju pirms nelielas šo turētāju pasūtījuma veikšanas. Tika izgatavoti arī pirmie COC/OSTE hibrīda polimēru orgāni uz čipa iekārtu partija, plaušas uz čipa testēšanai ar SARS-COV-2 pseidovīrusiem. Esam uzlabojuši OSTE/COC mikroiekārtu izveides procesu, pielāgojot ierīču dizainus un iegūtie dati tiks aprēķināti, kad būs pārbaudīta lielāka partija. Sagaidamā mikroiekārtu funkcionalitāte no visām izveidotām iekārtām ir >90% . Papildus šajā laika posmā mēs iesaistījāmies projekta tēmas publicēšanā Rīgas Tehniskās Universitātes studentu padomes organizētajā tiešsaistes intervijā Spiikiizi studijā ar nosaukumu “Kā būtu, ja?”.

Informācija publicēta 31.03.2022.

Projekta progress:

  1. gada 1. aprīlis – 2022. gada 30. jūnijs

Šajā pārskata periodā mēs izveidojām papildus COC/OSTE hibrīda polimēru mikroiereīces. Mēs esam izveidojuši vairākas plaušas uz čipa modeļus no primārajām šūnu kultūrām testēšanai ar gaisa – šķīduma interfeisu. Ir izstrādāts ar BSL3 saderīgs mikrosūkņu CAD modelis, kā arī izveidoti pirmie prototipi. Cellbox Labs organizēja cenu aptauju materiāliem, kas nepieciešami, lai izveidotu ar BSL3 pielāgotu ar BSL3 saderīgu korpusu. Tika uzsākta arī BSL3 saderīga korpusa CAD projektēšanas process.

Informācija publicēta 30.06.2022.

Projekta progress:

  1. gada 1. jūlijs – 2022. gada 30. septembris

Šajā pārskata periodā mēs izveidojām papildus plaušas uz čipa modeļus no primārajām šūnu kultūrām ar gaisa – šķidruma interfāzi, lai veiktu pseidovīrusa infekcijas eksperimentus. Tika optimizēts ACE2 kvantitatīvās noteikšanas imūnhistoķīmijas protokols. Kā arī, mēs esam veikuši nepārtrauktu vairāku dienu sūknēšanas risinājumu testēšanu, lai iegūtu jaunās sūknēšanas iekārtas tilpuma plūsmas ātruma kalibrēšanas grafikus. Ar BSL3 saderīgas šūnu kultivēšanas kastes CAD projektēšanas darbi turpinās.

Informācija publicēta 30.09.2022.

Projekta progress:

  1. gada 1. oktobris – 2022. gada 31. decembris

Šajā pārskata periodā Cellboxlab izgatavoja papildu COC/OSTE hibrīda polimēru orgānu uz čipa ierīces. Turklāt mums bija jāoptimizē plaušas uz mikroshēmu modeļiem no primārajām šūnu kultūrām ar gaisa un šķidruma starpfāzi, lai uzlabotu šo modeļu imunofluorescences protokolus. Mēs turpinājām darbu pie testēšanas vienību izstrādes gan BSL3, gan mikrogravitācijai. Cellboxlab arī sāka gatavot izgudrojumu atklāšanas veidlapu patenta pieteikumiem.

Kā arī projekta dalībnieki piedalījās radio pārraidē – Zināmais nezināmajā: Pirmsklīniskie pētījumi – orgāni uz čipa un laboratoriju peles, kur viņi plašai sabiedrībai paskaidroja populārajā zinātniskajā valodā par attīstītajām tehnoloģijām.

Informācija publicēta 30.12.2022.