loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Rekombinanto biotehnoloģiju servisa centrs

Rekombinanto proteīnu iegūšanai tiek izmantotas piemērotas ekspresijas sistēmas, producentu kultivēšanas apstākļu optimizācija un attīrīšanas protokolu izstrāde. Imunoloģiski nozīmīgu proteīnu un vīrusveidīgo daļiņu (VLP) iegūšanai tiek izmantotas dažādas E.coli un raugu ekspresijas sistēmas.

Šūnu kultivēšana

Baktēriju un raugu šūnu kultivēšanai kontrolētos apstākļos tiek izmantoti trīsmoduļu kratītāji Multitron II (Infors, Šveice). In situ apstākļos sterilizējams BioFlo 410 fermentators (New Brunswick Scientific Co, ASV) ir pieejams E.coli un raugu kultivēšanai tilpumos no 2 līdz 10 litriem. Barotnes tiek sagatavotas ar Systec V-150 (Systec GmbH, Vācija) autoklāviem.

Kontrolējamu biotehnoloģisko procesu vadīšanai ir pieejami digitāli kontrolējami 4-moduļu laboratorijas bioreaktors EDF 1.1., izejošo gāzu (O2 un CO2) analizators BlueInOne, un aprīkojums substrātu (glikozes, acetātu uc) analīzei ar HPLC iekārtu Shimadzu Prominence LC-20.

Šūnu savākšana un biomasas dezintegrācija

Analītiskiem mērķiem biomasa tiek savāktas ar Eppendorf (Eppendorf AG) analītiskajām centrifūgām. Preparatīviem daudzumiem tiek izmantotas Beckman J2-21 un  AVANTI J-301 (Beckman Coulter, ASV), Eppendorf 5810 R centrifūgas.

Analītiskai/preparatīvai biomasas dezintegrācijai tiek izmantoti Soniprep 150 (MSE, AK) and UD-20 (Techpan, Polija) ultraskaņas dezintegratori, bet preparatīvai biomasas dezintegrācijai tiek izmantota FRENCH Press Cell Disrupter (Thermo Electron Corporation, ASV) iekārta. Mērogošanas nolūkiem ir pieejama jaudīga dezintegrācijas iekārta Microfluidizer LM 20 (Microfluidics, Kanāda).

Proteīnu attīrīšana

Rekombinanto proteīnu biotehnoloģiskajā servisa centrā proteīnu attīrīšanai tiek izmantotas šādas firmas GE Healthcare Life Sciences iekārtas: laboratorijas mēroga hromatogrāfijas sistēmas ÄKTA Prime plus, laboratorijas mēroga hromatogrāfijas sistēma ÄKTA Avant (ar Unicorn 6.2 programmatūru), laboratorijas mēroga hromatogrāfijas sistēma ÄKTA Pure 25L (ar Unicorn 6.3 programmatūru). Darbam ar termolabiliem proteīniem ir pieejama Unichromat 1500 iekārta (UniEquip, Vācija).

Proteīnu attīrīšanai atkarībā no objekta ir pieejamas dažādas stratēģijas: gēlfiltrācija uz Sepharose CL2B, 4B, 6B, 4FF, 6FF, Superose 6, Superdex 75, Superdex 200 nesējiem, jonapmaiņas hromatogrāfija uz anjonītiem Sepharose Q HP, Fractogel DEAE, Source 15Q un katjonītiem Sepharose SP HP, Source 15SP. His-tag proteīniem izmanto imobilizēto metālafīno hromatogrāfiju (IMAC), savukārt, specifiskos gadījumos kompleksos attīrīšanas protokolos izmanto hidrofobās mijiedarbības hromatogrāfiju (HIC), apgrieztās fāzes hromatogrāfiju (izmantojot nesējus ar PharmPrep HP 100 RP-18 un Lichroprep RP-18, 25-40 µm) kā arī multimodulāros hromatogrāfijas nesējus (hidroksiapatīts).

Vīrusu un nanodaļiņu attīrīšanai tiek izmantotas ultracentrifūgas L-100XP un TL-100 ar dažādiem rotoriem (Beckman).

Procesu kontrole un produktu raksturošana

Attīrīšanas procesu kontrolei un attīrītā produkta raksturošanai izmanto modulāro analītisko Prominence HPLC sistēmu LC20 (Shimadzu, ASV). Dinamiskās gaismas izkliedes (DLS) mērījumus daļiņu izmēru un proteīnu homogenitātes novērtēšanai veic ar Malvern Zetasizer Nano ZS iekārtu (Malvern Instruments, AK).

Andris Zeltiņš, PhD

Andris Zeltiņš, PhD

Servisa centra vadītājs, vadošais pētnieks

Personāls

Andris Zeltiņš, PhD, anze@biomed.lu.lv

Telefons: +371 265171712

Servisa centra darbības nodrošināšana. Konsultācijas. Līgumpētījumi.

 

Ivars Petrovskis, PhD, ivars@biomed.lu.lv

Telefons: +371 26774735

Rekombinanto mikroorganismu kultivēšana, proteīnu attīrīšana. Konsultācijas. Līgumpētījumi.

Jānis Bogans, Mg. chem., janis.bogans@biomed.lu.lv

Hromatogrāfijas metodes. Konsultācijas.

 

Jeļena Žakova, Mg. biol, jelena.zakova@biomed.lu.lv

Darbs ar rekombinantajām kultūrām un proteīniem

Pakalpojumi

  • Rekombinanto proteīnu producentu kultivēšanas protokolu izstrāde un optimizācija
  • Rekombinanto proteīnu attīrīšanas protokolu izstrāde un optimizācija
  • Centrifūgu un ultracentrifūgu pielietojuma pakalpojumi
  • Līgumpētījumi
  • Zinātniskā personāla un industrijas pārstāvju konsultēšana rekombinanto proteīnu iegūšanā