loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Gliomu invazivitātes  molekulāro mehānismu izpēte (Glioma-PerMed)

Projekta identifikācijas Nr.: ES RTD/2023/20

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. augusts – 2026. gada 31. jūlijs

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr. biol. Vita Rovīte

Sadarbības partneri:

Koordinators – Diseldorfas Universitāte, Vācija

Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitāte (NTNU)

Technion – Izraēlas Tehnoloģiju institūts

Heinrich-Heine-University slimnīca, Diseldorfa

Projekta kopsavilkums:

Multiforma glioblastoma (GBM) ir visizplatītākais ļaundabīgais galvas smadzeņu audzējs, kuru veido gliomas cilmes šūnas (GSC), kas strauji infiltrē smadzenes. GBM pacientu vidējā dzīvildze ir <24 mēneši un uz doto brīdi šie audzēji nav ārstējami. Kā arī pastāv būtiski šķēršļi, kas ierobežo GBM terapiju:

  • GBM ir ļoti neviendabīgi un unikāli katram pacientam, limitējot iespēju piemērot “vienu terapiju visiem”.
  • GSC ir ļoti difūzi un ātri un neparedzami invadē smadzenes.

“Glioma-PerMed” projekta ietvaros mēs izveidosim ātrus un efektīvus gliomas invāzijas testus un mašīnmācīšanās algoritmus, lai prognozētu GSC invāziju un panāktu personalizētu diagnostiku, zāļu mērķu atklāšanu un pacientu turpmāku uzraudzību.

Šim nolūkam ir jāizstrādā piemēroti modeļi, kas atainotu sarežģīto cilvēka smadzeņu vidi un papildus translētos klīniskajā praksē. 3D smadzeņu organoīdi, cilvēka smadzeņu audu in vitro modeļkultūras, būs šī projekta centrālais elements.

“Glioma-PerMed” ir starpdisciplinārs pētniecības projekts, kas ļaus izveidot personalizētus gliomas invāzijas testus, balstoties uz veicamajiem pētījumiem cilvēka smadzeņu organoīdos un zebrzivtiņās. Mēs kvantitatīvi noteiksim GSC invāziju un korelēsim to ar genoma un transkriptoma datiem, kā arī ar mašīnmācīšanās algoritmiem, lai stratificētu pacientus. Mūsu “personalizētā gliomas invāzijas” platforma piedāvās arī pārbaudīt FDA apstiprinātās zāles un identificēt molekulas, kuras var viegli un ātri integrēt klīniskajā praksē GBM pacientiem.

Apskatot GSC invāzivitāti katram pacientam individuāli, mēs spēsim stratificēt GBM pacientus un identificēt specifiskas terapeitiskās molekulas, kas varētu nomākt GSC invāziju. Šis projekts būs pirmais solis ceļā uz personalizētu GBM medicīnu.

Informācija publicēta 01.08.2023.