loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

 

Projekta nosaukums: ADOPT – BBMRI-ERIC pielietošana un izmantošana veselības uzlabošanai

Identifikācijas nr. H2020-INFRADEV-3-2015, Līguma Nr: 676550

Izpildes termiņš: 36 mēneši, no 01.10.2015 – 30.09.2018

Finansējums: 4,950,860.00 €

Zinātniskais vadītājs: Eriks Šteinfelders

ADOPT BBMRI-ERIC projekts ir vērst uz to, lai paaugstinātu un paātrinātu BBMRI-ERIC un saistīto servisu izmantošanu un pielietošanu. Galvenais sagaidāmais rezultāts ir kopējo servisa centru un pētniecības infrastruktūras izveide un pielietošana, kā tas ir norādīts Eiropas Pētniecības Infrastruktūras Stratēģijas Foruma (ESFRI) projektos atspoguļojot Eiropas Pētniecības Telpas (ERA) mērķus. Viens no izaicinājumiem post-genomikas ērā ir komplekso slimību, kā piemēram audzēji, diabēts vai Alcheimera slimības pētījumi. Šo slimību izpēte ir atkarīga no liela apjoma cilvēku bioloģiskā materiāla izpētes, gan pacientu, gan veselu indivīdu. ES populācijas novecošanās sekmēs šādu pacientu skaita pieaugumu un palielinās medicīnas aprūpes izdevumus vecākā gada gājuma cilvēkiem. Šī projekta realizācija ir ārkārtīgi būtiska, lai tiktu nodrošināti visi priekšnoteikumi cilvēku slimību diversitātes izpratnei, bioloģisko materiālu un datu pētniecībai, kas ir nepieciešams jebkuras jaunas terapijas vai diagnostikas izstrādē, tādējādi, būtiski veicinot veselības izpēti un personalizētās medicīnas attīstību. BBMRI-ERIC nodrošinās piekļuvi bioloģisko materiālu kolekcijām Eiropas Pētniecības Telpai, zināšanas un servisus, kā rezultātu ADOPT BBMRI-ERIC projektam.

Informācija publicēta 02.01.2018.