loader image

LATVIAN

BIOMEDICAL

RESEARCH AND STUDY CENTRE


RESEARCH AND EDUCATION IN BIOMEDICINE FROM GENES TO HUMAN

All projects
EU Structural Funds 2007-2013
1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2.1.1.1. pasākums

2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022 Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē

2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025 Iedzimtu neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrade

2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032 Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem

2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044 Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde

2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048 Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde

2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052 Vīrusveidīgo daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei

2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069 Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam

2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/075 Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija

2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076 Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā

2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155 Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai

2010/0224/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164 Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana

2013/0042/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/002 Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei

2013/0053/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/006 Tehnoloģijas izstrādne augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai

2014/0021/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/058 Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai

2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013 VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem

2014/0012/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/038 Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija

EU Structural Funds 2014-2020
Measure 1.1.1.1. “Support for applied research”

Measure 1.1.1.2. “Post-doctoral Research Aid”

Measure 1.1.1.4. “Development of the R&D Infrastructure in Fields of Smart Specialisation and Strengthening of Institutional Capacity of Scientific Institutions”.
EU Programmes
State research programme

State research programme Innovation Fund – Sectoral Research Programme
Fundamental and Applied Research Projects