loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/2-0171

Projekta izpildes termiņš: 1.decembris 2018. gada – 30. novembris 2020. gada

Projekta kopējais finansējums: 200 000 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Assoc. prof., Dr.sc.soc. Signe Mežinska (LU)

Sadarbības partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir sniegt pienesumu ētiski un sociāli atbildīgai pētniecības biobanku pārvaldībai Latvijā, analizējot vispārējās sabiedrības, donoru un pētnieku viedokļus, bažas un vajadzības. Pētījuma laikā tiks (1) pētīta sabiedrības attieksme un uzticība biobanku veidošanai; (2) analizēta biobanku donoru attieksme, viedoklis, izpratne un uzticība biobankām; (3) pētīta zinātnieku attieksme un vajadzības saistībā ar sadarbību ar biobankām; (4) analizēts, kā sabiedrības, donoru un zinātnieku vajadzības var tikt salāgotas ar normatīvajiem aktiem; (5) uzlabota biobanku pārvaldība un virzīta nacionālās rīcībpolitikas attīstība, izveidojot rekomendācijas balstoties uz pētījuma rezultātiem; (6) uzlabota zināšanu kultūra biobanku jomā veicinot attiecību transformāciju starp zinātnisko kopienu un sabiedrību.

Informācija publicēta 03.12.2018.

Sabiedrības aptaujas pētījuma ziņojums: pdf