loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Kunģa neiroenedokrīno audzēju novēršana, modelējot autoimūnos mehānismus

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0102

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Vita Rovīte

Sadarbības partneris: Rīgas Stradiņa universitāte

Kopsavilkums

Dažādu autoimūno slimību (AID) izplatība visu laiku pieaug. Autoimūnais atrofiskais gastrīts (AAG) ir orgānspecifiska slimība, kas sākumstadijā galvenokārt ir asimptomātiska, un bieži vien šo AAG gadījumu cēlonis nav skaidrs. Šī projekta mērķis ir izpētīt AAG izveides un G-NET transformācijas noteicošos faktorus. Īpaši tiks pētīta lokālo un sistēmisko imūnregulatoru, mikrobioma sastāva un funkcionalitātes, kuņģa audu transkriptoma un imūnprofilu izmaiņu ietekme uz specifisku eksogēnu un endogēnu faktoru mijiedarbību, kā arī saistība ar citu autoimūno slimību attīstību un mikroelementu deficītu. Konkrētie projekta mērķi: (1) pētīt AAG sastopamību pacientiem ar citu autoimūno slimību izcelsmi, novērtējot imūngēnās īpašības un mikrobioma komponentu lomu agrīnā AAG attīstībā; 2) noteikt kuņģa mikrobioma daudzveidību un funkcionalitātes izmaiņas AAG un G-NET pacientiem divu gadu novērošanas laikā; 3) profilēt imūno fonu, raksturojot neopterīna līmeņus, citokīnu profilus un T helperu autoreaktivitātes novērtējumu; (4) novērtēt cinka, selēna, joda, magnija, mangāna un D un E vitamīnu līmeni AAG pacientiem, lai noteiktu, vai AAG veicina specifisku mikroelementu līmeņa pazemināšanos asinīs, vai AAG varētu būt saistīts ar citu AID attīstību, ja mikroelementu regulācija ir traucēta.

Informācija publicēta 02.01.2023.