loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: „Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/104

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1. aprīlis – 2020.gada 31. marts

Projekta kopējais finansējums: 648 640, 00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. K. Tārs

Projekta galvenais mērķis ir izpētīt jaunu ssRNS fāgu VLP īpašības un piemērotību dažādiem zinātniskiem un praktiskiem pielietojumiem.

VLP morfoloģiskās, strukturālas un antigēnās īpašības ir līdzīgas atbilstošajiem vīrusiem, kas padara tās piemērotas dažādiem pielietojumiem, zināmākais no kuriem ir rekombinantu vakcīnu radīšana [PMID:27039982]. VLP var tikt izmantotas arī mērķētai zāļu piegādei [PMID:21615170], peptīdu eksponēšanai [PMID:21501621] un bioattēlošanai [PMID: 23263691].

ssRNS fāgu VLP pēdējo gadu laika ir bijušas īpaši populāras dažādu vakcīnu kandidātu radīšana pret ļoti plaša spektra saslimšanām. Klīniskos izmēģinājumus ir sasnieguši vairāki uz bakteriofāga Q? Balstīti vakcīnu kandidāti, t.sk. pret alerģisko astmu [PMID:23384679], smēķēšanas pieradumu [PMID:21893545], Alheimera slimību [PMID:21697382] un paaugstinātu asinsspiedienu [PMID:17143175].

Šobrīd tikai neliels skaits dažādu VLP tiek izmantots dažādiem pielietojumiem. Dēļ izraisītas imūnas atbildes pret apvalka proteīnu, noteiktas VLP individuālam pacientam var tikt efektīvi izmantotas tikai vienreiz. Turklāt, dažādam ssRNS fāgu VLP piemīt visai atšķirīgas īpašības, piemēram, apvalka proteīna galu novietojuma, kas ir visai kritisks faktors dažādu ģenētiski sapludinātu konstruktu veidošana. Papildus tam, daudzas no pieejamajam ssRNS VLP ir patentētas, kas padara sadarbību ar industriālajiem partneriem apgrūtinātu, vai pat neiespējamu.

Lai risinātu minētas problēmas, mūsu piedāvātais projekts paredz būtiski palielināt pieejamo ssRNS fagu VLP klāstu un iniciēt to turpmākus pielietojumus jaunu vakcīnu un citu VLP produktu attīstība.

Projekts attiecas uz biotehnoloģijas un biomedicīnas nozarēm un tādejādi atbilst prioritātēm, kuras ir nodefinētas Latvijas Viedas specializācijas strateģijā.

Informācija publicēta 03.04.2017.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 15 VLP
 • 37 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 22 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084612

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 20 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 12 VLP
 • 35 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29)

Informācija publicēta 28.06.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 15 VLP
 • 37 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 22 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084612

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

2019. gada 1. janvāris– 2019. gada 31. marts

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 55 VLP
 • Kristalizētas 17 VLP
 • Savākti 12 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 10 VLP
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 15 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu iesniegts publicēšanai

Informācija publicēta 29.03.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 20 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 12 VLP
 • 35 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29)

Informācija publicēta 28.06.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 15 VLP
 • 37 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 22 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084612

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 40 VLP
 • Kristalizētas 15 VLP
 • Savākti 10 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 8 VLP
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi

Informācija publicēta 28.12.2018.

Projekta progress:

2019. gada 1. janvāris– 2019. gada 31. marts

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 55 VLP
 • Kristalizētas 17 VLP
 • Savākti 12 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 10 VLP
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 15 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu iesniegts publicēšanai

Informācija publicēta 29.03.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 20 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 12 VLP
 • 35 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29)

Informācija publicēta 28.06.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 15 VLP
 • 37 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 22 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084612

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

2018. gada 1. jūlijs – 2018. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 30 VLP
 • Kristalizētas 12 VLP
 • Savākti 6 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 6 VLP
 • 12 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi

Informācija publicēta 28.09.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. oktobris– 2018. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 40 VLP
 • Kristalizētas 15 VLP
 • Savākti 10 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 8 VLP
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi

Informācija publicēta 28.12.2018.

Projekta progress:

2019. gada 1. janvāris– 2019. gada 31. marts

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 55 VLP
 • Kristalizētas 17 VLP
 • Savākti 12 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 10 VLP
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 15 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu iesniegts publicēšanai

Informācija publicēta 29.03.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 20 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 12 VLP
 • 35 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29)

Informācija publicēta 28.06.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 15 VLP
 • 37 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 22 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084612

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

2018. gada 1. aprīlis – 2018. gada 30 jūnijs

 • Iegūti 100 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 100 konstruktiem; iegūti 70 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 70 VLP
 • Lielā apjomā producētas 20 VLP
 • Kristalizētas 10 VLP
 • Savākti 5 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 5 VLP
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās spludināšanas metodi

Informācija publicēta 29.06.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. jūlijs – 2018. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 30 VLP
 • Kristalizētas 12 VLP
 • Savākti 6 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 6 VLP
 • 12 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi

Informācija publicēta 28.09.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. oktobris– 2018. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 40 VLP
 • Kristalizētas 15 VLP
 • Savākti 10 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 8 VLP
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi

Informācija publicēta 28.12.2018.

Projekta progress:

2019. gada 1. janvāris– 2019. gada 31. marts

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 55 VLP
 • Kristalizētas 17 VLP
 • Savākti 12 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 10 VLP
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 15 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu iesniegts publicēšanai

Informācija publicēta 29.03.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 20 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 12 VLP
 • 35 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29)

Informācija publicēta 28.06.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 15 VLP
 • 37 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 22 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084612

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts

 • Iegūti 80 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 80 konstruktiem; iegūti 50 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 50 VLP
 • Lielā apjomā producētas 12 VLP
 • Kristalizētas 6 VLP
 • Savākti 4 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 3 VLP
 • 5 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās spludināšanas metodi

Informācija publicēta 29.03.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. aprīlis – 2018. gada 30 jūnijs

 • Iegūti 100 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 100 konstruktiem; iegūti 70 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 70 VLP
 • Lielā apjomā producētas 20 VLP
 • Kristalizētas 10 VLP
 • Savākti 5 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 5 VLP
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās spludināšanas metodi

Informācija publicēta 29.06.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. jūlijs – 2018. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 30 VLP
 • Kristalizētas 12 VLP
 • Savākti 6 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 6 VLP
 • 12 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi

Informācija publicēta 28.09.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. oktobris– 2018. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 40 VLP
 • Kristalizētas 15 VLP
 • Savākti 10 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 8 VLP
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi

Informācija publicēta 28.12.2018.

Projekta progress:

2019. gada 1. janvāris– 2019. gada 31. marts

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 55 VLP
 • Kristalizētas 17 VLP
 • Savākti 12 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 10 VLP
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 15 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu iesniegts publicēšanai

Informācija publicēta 29.03.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 20 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 12 VLP
 • 35 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29)

Informācija publicēta 28.06.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 15 VLP
 • 37 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 22 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084612

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

2017. gada 01. oktobris – 2017. gada 31. decembris

 • Iegūti 65 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 65 konstruktiem; iegūti 37 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 37 VLP
 • Lielā apjomā producētas 10 VLP
 • Kristalizētas 5 VLP
 • Savākti 3 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 2 VLP

Informācija publicēta 02.01.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts

 • Iegūti 80 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 80 konstruktiem; iegūti 50 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 50 VLP
 • Lielā apjomā producētas 12 VLP
 • Kristalizētas 6 VLP
 • Savākti 4 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 3 VLP
 • 5 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās spludināšanas metodi

Informācija publicēta 29.03.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. aprīlis – 2018. gada 30 jūnijs

 • Iegūti 100 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 100 konstruktiem; iegūti 70 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 70 VLP
 • Lielā apjomā producētas 20 VLP
 • Kristalizētas 10 VLP
 • Savākti 5 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 5 VLP
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās spludināšanas metodi

Informācija publicēta 29.06.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. jūlijs – 2018. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 30 VLP
 • Kristalizētas 12 VLP
 • Savākti 6 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 6 VLP
 • 12 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi

Informācija publicēta 28.09.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. oktobris– 2018. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 40 VLP
 • Kristalizētas 15 VLP
 • Savākti 10 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 8 VLP
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi

Informācija publicēta 28.12.2018.

Projekta progress:

2019. gada 1. janvāris– 2019. gada 31. marts

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 55 VLP
 • Kristalizētas 17 VLP
 • Savākti 12 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 10 VLP
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 15 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu iesniegts publicēšanai

Informācija publicēta 29.03.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 20 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 12 VLP
 • 35 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29)

Informācija publicēta 28.06.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 15 VLP
 • 37 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 22 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084612

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

2017. gada 01. jūlijs – 2017. gada 30. septembris

 • Iegūti 60 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 60 konstruktiem; iegūti 30 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 30 VLP
 • Lielā apjomā producētas 5 VLP
 • Kristalizētas 2 VLP
 • Savākti 2 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 1 VLP

Informācija publicēta 29.09.2017.

Projekta progress:

2017. gada 01. oktobris – 2017. gada 31. decembris

 • Iegūti 65 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 65 konstruktiem; iegūti 37 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 37 VLP
 • Lielā apjomā producētas 10 VLP
 • Kristalizētas 5 VLP
 • Savākti 3 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 2 VLP

Informācija publicēta 02.01.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts

 • Iegūti 80 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 80 konstruktiem; iegūti 50 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 50 VLP
 • Lielā apjomā producētas 12 VLP
 • Kristalizētas 6 VLP
 • Savākti 4 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 3 VLP
 • 5 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās spludināšanas metodi

Informācija publicēta 29.03.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. aprīlis – 2018. gada 30 jūnijs

 • Iegūti 100 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 100 konstruktiem; iegūti 70 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 70 VLP
 • Lielā apjomā producētas 20 VLP
 • Kristalizētas 10 VLP
 • Savākti 5 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 5 VLP
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās spludināšanas metodi

Informācija publicēta 29.06.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. jūlijs – 2018. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 30 VLP
 • Kristalizētas 12 VLP
 • Savākti 6 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 6 VLP
 • 12 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi

Informācija publicēta 28.09.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. oktobris– 2018. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 40 VLP
 • Kristalizētas 15 VLP
 • Savākti 10 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 8 VLP
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi

Informācija publicēta 28.12.2018.

Projekta progress:

2019. gada 1. janvāris– 2019. gada 31. marts

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 55 VLP
 • Kristalizētas 17 VLP
 • Savākti 12 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 10 VLP
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 15 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu iesniegts publicēšanai

Informācija publicēta 29.03.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 20 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 12 VLP
 • 35 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29)

Informācija publicēta 28.06.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 15 VLP
 • 37 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 22 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084612

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

2017. gada 01. aprīlis – 2017. gada 30. jūnijs

 • Iegūti 40 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība diviem konstruktiem; iegūti abu konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 2 VLP
 • Lielā apjomā producēta 1 VLP
 • Kristalizēta 1 VLP
 • Uzsākta trīsdimensionālās struktūras noteikšana 1 VLP

Informācija publicēta 30.06.2017.

Projekta progress:

2017. gada 01. jūlijs – 2017. gada 30. septembris

 • Iegūti 60 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 60 konstruktiem; iegūti 30 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 30 VLP
 • Lielā apjomā producētas 5 VLP
 • Kristalizētas 2 VLP
 • Savākti 2 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 1 VLP

Informācija publicēta 29.09.2017.

Projekta progress:

2017. gada 01. oktobris – 2017. gada 31. decembris

 • Iegūti 65 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 65 konstruktiem; iegūti 37 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 37 VLP
 • Lielā apjomā producētas 10 VLP
 • Kristalizētas 5 VLP
 • Savākti 3 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 2 VLP

Informācija publicēta 02.01.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts

 • Iegūti 80 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 80 konstruktiem; iegūti 50 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 50 VLP
 • Lielā apjomā producētas 12 VLP
 • Kristalizētas 6 VLP
 • Savākti 4 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 3 VLP
 • 5 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās spludināšanas metodi

Informācija publicēta 29.03.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. aprīlis – 2018. gada 30 jūnijs

 • Iegūti 100 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 100 konstruktiem; iegūti 70 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 70 VLP
 • Lielā apjomā producētas 20 VLP
 • Kristalizētas 10 VLP
 • Savākti 5 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 5 VLP
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās spludināšanas metodi

Informācija publicēta 29.06.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. jūlijs – 2018. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 30 VLP
 • Kristalizētas 12 VLP
 • Savākti 6 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 6 VLP
 • 12 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi

Informācija publicēta 28.09.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. oktobris– 2018. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 40 VLP
 • Kristalizētas 15 VLP
 • Savākti 10 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 8 VLP
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 10 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi

Informācija publicēta 28.12.2018.

Projekta progress:

2019. gada 1. janvāris– 2019. gada 31. marts

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 75 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 75 VLP
 • Lielā apjomā producētas 55 VLP
 • Kristalizētas 17 VLP
 • Savākti 12 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 10 VLP
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 15 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu iesniegts publicēšanai

Informācija publicēta 29.03.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 20 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 12 VLP
 • 35 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 20 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29)

Informācija publicēta 28.06.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 15 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 15 VLP
 • 37 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 22 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Raksts par VLP producēšanu un raksturošanu publicēts izdevumā “Journal of Nanobiotechnology” (IF=5.29): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084612

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
 • Lielā apjomā producētas 60 VLP
 • Kristalizētas 28 VLP
 • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
 • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
 • 25 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
 • Uzsākts darbs pie publikāciju manuskriptiem par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts.

  • Iegūti 116 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
  • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 116 konstruktiem; iegūti 80 konstruktu VLP EM attēli
  • Iegūtas un raksturotas 80 VLP
  • Lielā apjomā producētas 60 VLP
  • Kristalizētas 28 VLP
  • Savākti 22 VLP kristālu difrakcijas dati
  • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 22 VLP
  • 40 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ģenētiskās sapludināšanas metodi
  • 62 VLP pārbaudītas iespējas pievienot epitopus ar ķīmiskās piesaistīšanas metodi
  • Publicēšanai sagatavoti un iesniegti 2 manuskripti par VLP trīsdimensionālajām struktūrām un par VLP modificēšanu

  Informācija publicēta 31.03.2020.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]