loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0014

Projekta nosaukums: „Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem”

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: EUR 497 580.00

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Kaspars Tārs (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Organiskās sintēzes institūts
  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts;
  • Rīgas Tehniskā Universitāte;
  • Latvijas Universitāte

Projekta mērķis: ir attīstīt jaunus vakcīnu kandidātus un mazmolekulāros zāļvielu līdersavienojumus pret koronavīrusiem, īpaši COVID-19 saslimšanu un tās komplikācijām.

Projekta rezultātu apkopojums: https://lzp.gov.lv/vpp/jaunu-terapeitisko-un-profilaktisko-lidzeklu-izstrade-pret-covid-19-un-koronavirusiem/#visprg-informcija

https://lzp.gov.lv/programmas/valsts-petijumu-programmas/covid-19-seku-mazinasanai/papildu-projektu-rezultati/