loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: „Kuņģa vēža asociēto autoantivielu testa izveide un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostikai”

Finansējums: Taivānas-Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts

Projekta izpildes termiņš: 2014-2016

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr.biol. Z. Kalniņa

Projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas: Taichung Veterānu vispārējā slimnīca (TW)
APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (LV)Lietuvas Veselības zinātņu Universitāte (LT)
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieki iepriekšējo projektu ietvaros ir identificējuši autoantivielu biomarķieru paneli ar ievērojamu potenciālu tā pielietojumam agrīnā kuņģa vēža diagnostikā. Šī pētījuma mērķis ir noteikt un validēt šī biomarķieru komplekta diagnostisko vērtību seroloģiska testa izstrādei divās ģeogrāfiski atšķirīgās populācijās ar augstu kuņģa vēža incidenci – Baltijas valstu un Taivāņu.

Informatīvā atskaite par projekta gaitā izdarīto (3 gadu periods)

Projektu realizē: Taichung Veterānu vispārējā slimnīca (Prof. Chun-Ying Wu); Lietuvas Veselības zinātņu Universitāte (Prof. Laimas Virginijus Jonaitis) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Dr.biol. Zane Kalniņa)

Kuņģa vēzis ir ceturtais visbiežāk sastopamais vēža veids pasaulē, un visbiežāk tas tiek atklāts novēloti, kad ārstēšana ir maz efektīva. Saslimstība ar kuņģa vēzi ļoti atšķiras dažādās pasaules daļās – gandrīz puse no kuņģa vēža slimniekiem sastopama Austrumāzijā, kam seko Austrumeiropa, tai skaitā Latvija un Lietuva. Tādēļ ir būtiski meklēt jaunas iespējas noteikt ļaundabīgas izmaiņas kuņģī jau slimības sākotnējā posmā, kad to ir iespējams veiksmīgi ārstēt.

Latvijas zinātnieku grupa vairāku gadu garumā ir strādājusi pie autoantivielu testa izstrādes, kas būtu piemērots agrīnai kuņģa vēža noteikšanai, izmantojot asins seruma paraugu – vēža pacientiem dabiski veidojas imūnā atbilde pret vēža šūnu molekulām (antigēniem). Līdz šim ir tikušas atrastas antivielas pret vairākiem desmitiem vēža antigēnu, kas visbiežāk atrodamas tieši kuņģa vēža pacientiem. Šī trīspusējā sadarbības projekta mērķis bija pārbaudīt un salīdzināt šī testa diagnostisko vērtību daudz plašākā pacientu grupā kā līdz šim, turklāt no divām atšķirīgām populācijām – aziātu un eiropiešu.

Pētījuma ietvaros tika izstrādāts kuņģa vēža antigēnu mikročips, kas deva iespēju analizēt antivielu atbildi lielā skaitā paraugu pret daudziem vēža antigēniem vienlaicīgi. Šo darba daļu veica Latvijas sadarbības partneris. Lietuvas un Taivānas sadarbības partneri, kas pārstāv valsts nozīmes klīniskos centrus, veica darbu pie asins seruma paraugu vākšanas no kuņģa vēža un gastrīta pacientiem, praktiski veseliem cilvēkiem, kā arī apkopoja specifiskus klīniskos datus. Kopumā projektā tiks izanalizēti vairāk kā 1800 paraugu. Pētījuma rezultāti parādīja, ka (1) autoantivielām ir ierobežots pielietojums kuņģa vēža diagnostikā, (2) pastāv atšķirības pretvēža autoantivielu atbildē starp abām populācijām, (3) pret-vēža autoantivielas var tikt izmantotas, lai paredzētu slimības attīstības gaitu.

2016.gada 4.decembrī