loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0156

Projekta izpildes termiņš: 2018. gada 1. novembris – 2021. gada 31. oktobris

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Biol., PhD Med. Irina Holodņuka(Rīgas Stradiņa Universitāte)

Sadarbības partneris: Dr. biol. Ainārs Leončiks (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Kopsavilkums:

Hronisko limfocitāro leikēmiju (HLL), kas ir visizplatītākā leikēmijas forma pieaugušajiem, var iedalīt divos galvenajos tipos: kūtra, lēni progresējoša (zema riska) un agresīva, ātri progresējoša (augsta riska) saslimšana. Šobrīd zināmie prognostiskie faktori, kurus izmanto augsta riska HLL identificēšanai, nespēj precīzi identificēt visus risku veidus, kā arī tos bieži ir grūti izmantot izplatītākajos laboratorijas diagnostikas testos.

Šis projekts ir balstīts uz mūsu līdzšinējiem rezultātiem un tā mērķis ir jaunu prognostisku marķieru, šūnas virsmas hemokīnu receptoru CCR1 un CCR2, validācija. Projekta mērķis ir validēt CCR1/CCR2 šūnas virsmas ekspresiju kā augsta riska progresijas uzticamu rādītāju HLL pacientiem diagnozes brīdī un izvērtēt šo saistību ar zināmiem prognostiskiem faktoriem kā IGHV mutāciju statuss un EBV DNS slodze.

Projekta pētījumi ir fokusēti uz to, lai atrastu jaunus biomarķierus personalizētai hroniskas limfocitārās leikēmijas agrīnai diagnostikai un individualizētas, efektīvas terapijas izvēlei, kas savukārt, dos iespēju ievērojami saīsināt un pat izvairīties no gadiem ilgas terapijas un ar slimību saistītām komplikācijām.