loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde

Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  Projekta vienošanās Nr. 2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.10.2010.-30.09.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 369872 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Andris Dišlers

Projekta vispārīgais mērķis: Hepatīta B profilakse un terapija ar jaunas universālas hepatīta B vīrusa rekombinantās vakcīnas palīdzību.  
 
Projekta specifiskais mērķis: Izstrādāt hepatīta B universālas vakcīnas prototipu uz HBV kor-antigēna HBcAg un vīrusa preS daļas bāzes, kā arī tehnoloģiju augstas tīrības rekombinantā HBcAg-preS proteīna veidoto vīrusveidīgo daļiņu iegūšanai.
 
Projekts veltīts jauna tipa hepatīta B vakcīnas izstrādnei, jo pasaulē, tajā skaitā Latvijā, ir nobriedusi nepieciešamību pēc jaunas efektīgākas hepatīta B vakcīnas. Esošās vakcīnas 24 gadu laikā ir izsmēlušas savas iespējas, tām piemīt vairāki būtiski trūkumi – .relatīvi zema imunogenitāte un ierobežots pielietojums – tās ir profilaktiskas vakcīnas, kuras nav lietojamas hronisko hepatīta B slimnieku un HBV nēsātāju gadījumos. Projektā tiek izvirzīta jauna tipa vakcīnas koncepcija, kas balstās uz divu visimunogēnāko HBV proteīnu – HBcAg un preS1 apvienojumu augsti imunogēnu vīrusveidīgo daļiņu formā, kamēr esošās vakcīnas ir veidotas uz HBsAg proteīna bāzes, kuram ir ierobežota imunogenitāte.

   
Jaunās vakcīnas prototipam jānodrošina:  
     1. ievērojami augstāka vakcīnas imunogenitāte, salīdzinot ar esošajām HBV vakcīnām,  
     2. vakcīnas efektivitāte mutantu HBV variantu gadījumos,  
     3. vakcīnas universālais raksturs – tai jābūt ar pielietojumu kā profilaktiskai vakcinācijai, ietverot personu grupas, uz kurām esošās vakcīnas bija neefektīvas, tā arī hronisko HBV slimniekus un HBV nēsātāju ārstēšanai.


Risinot uzstādītos uzdevumus, projekta ietvaros tiks veikts pētnieciskais darbs divos etapos:  
     1. izpētes etaps – vakcīnas koncepcijas realizācija un jaunā produkta testēšana,  
     2. tehnoloģiskais etaps – rūpnieciski lietojama himēro vīrusveidīgo daļiņu producenta izveide, producenta kultivēšanas tehnoloģijas atstrāde un vīrusveidīgo daļiņu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde.

Projekta realizācijas progresu par periodu 01.10.2010.-31.07.2011. var aplūkot šeit   

Projekta realizācijas progresu par periodu 01.08.2011-31.10.2011. var aplūkot šeit  

Projekta realizācijas progresu par periodu 01.11.2011-31.01.2012. var aplūkot šeit   

Projekta realizācijas progresu par periodu 01.02.2012-30.04.2012 var aplūkot šeit   

Projekta realizācijas progresu par periodu 01.05.2012-31.07.2012 var aplūkot šeit  

Projekta realizācijas progresu par periodu 01.08.2012-31.10.2012 var aplūkot šeit    

Projekta realizācijas progresu par periodu 01.11.2012-28.02.2013 var aplūkot šeit   

Projekta realizācijas progresu par periodu 01.03.2013-31.05.2013 var aplūkot šeit    

Projekta realizācijas progresu par periodu 01.06.2013-30.09.2013 var aplūkot šeit     

Skills

Posted on

30. decembris, 2021