loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Finansējums: 7.ietvarprogramma

Periods: 2012-013 

Projekta vadītājs BMC: Dr.habil.biol.P.Pumpēns

Vairāk informācijas skat. šeit.