loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Dokumenti

BMC Nolikums

BMC nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos

BMC Attīstības stratēģija 2015.-2021.gadam

BMC Dzimumu līdztiesības plāns

BMC Publiskais gada pārskats par 2022.gadu

BMC Publiskais gada pārskats par 2021.gadu

BMC Publiskais gada pārskats par 2020.gadu

BMC Publiskais gada pārskats par 2018.gadu

BMC Publiskais gada pārskats par 2017.gadu

BMC Publiskais gada pārskats par 2016.gadu

BMC Publiskais gada pārskats par 2015.gadu

BMC Publiskais gada pārskats par 2014.gadu

BMC Publiskais gada pārskats par 2013.gadu