loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Vēža gēnu terapijas grupa (A.Zajakinas grupa)

Vēža gēnu terapijas grupa specializējas klīniski pielietojamu pretvēža terapijas metožu izveidošanā, izmantojot gēnu terapijas vektorus un šo metožu apvienošanu ar ķīmijterapiju un imunoterapiju. Darbā tiek izmantoti dažādi alfavīrusu vektori kā daudzsološi kandidāti īslaicīgajai intratumorālajai terapeitisko gēnu piegādei. Grupa ir nodibināta 2015. gadā un šobrīd ir izveidota sadarbība ar dažādu nozaru ekspertiem – ķīmiķiem, fiziķiem, bioinformātiķiem. Tiek vadīti sadarbības projekti, kas orientēti uz alfavīrusu RNS piegādi audzējos, izmantojot (i) klasisko metodi – infekciju ar rekombinantu vīrusu, kā arī (ii) fotoaktīvo vielu piegādi ar polifunkcionālām liposomām. Viens no grupas darba mērķiem ir alfavīrusu infekcijas mehānismu pētīšana un audzēju mikrovides faktoru identifikācija, kas ļautu efektīvi atrast vēža šūnu specifiskos mērķus.

Anna Zajakina, PhD

Anna Zajakina, PhD

Zinātniskās grupas vadītāja, vadošā pētniece

Personāls

Anna Zajakina, PhD, anna@biomed.lu.lv

Karīna Spunde, PhD, karina.spunde@biomed.lu.lv

Žanna Rudeviča, MSc. biol., zanna.rudevica@biomed.lu.lv

 

Ksenija Korotkaja, MSc.biol., ksenija.korotkaja@biomed.lu.lv

Dārija Lapiņa, darija.lapina@biomed.lu.lv

 

Jomas sadarbības partneru meklēšanai

 • Vēža imūnterapija
 • Vakcīnas
 • Anti-mikrobiālie testi

10 reprezentatīvas publikācijas

 1. Korotkaja, and A. Zajakina. Recombinant Virus Quantification Using Single-Cell Droplet Digital PCR: A Method for Infectious Titer Quantification. Viruses 2023, 15(5), 1060; https://doi.org/10.3390/v15051060
 2. Spunde K, Korotkaja K, Zajakina A. Recombinant Viral Vectors for Therapeutic Programming of Tumour Microenvironment: Advantages and Limitations. Biomedicines. 2022 Aug 31;10(9):2142. doi: 10.3390/biomedicines10092142.
 3. Spunde K, Vigante B, Dubova UN, Sipola A, Timofejeva I, Zajakina A, Jansons J, Plotniece A, Pajuste K, Sobolev A, Muhamadejev R, Jaudzems K, Duburs G, Kozlovska T. Design and Synthesis of Hepatitis B Virus (HBV) Capsid Assembly Modulators and Evaluation of Their Activity in Mammalian Cell Model. Pharmaceuticals. 2022 Jun 22;15(7):773. doi: 10.3390/ph15070773.
 4. Skudra, G. Revalde, A. Zajakina, L. Mezule, K. Spunde, T. Juhna, K. Rancane. UV inactivation of Semliki Forest virus and E. coli bacteria by alternative light sources. J Photochem Photobiol. Volume 10, June 2022, 100120. https://doi.org/10.1016/j.jpap.2022.100120
 5. Trofimova O, Korotkaja K, Skrastina D, Jansons J, Spunde K, Isaguliants M, and Zajakina A. Alphavirus-Driven Interferon Gamma (IFNg) Expression Inhibits Tumor Growth in Orthotopic 4T1 Breast Cancer Model. Vaccines 2021, 9(11), 1247; https://doi.org/10.3390/vaccines9111247
 6. Irbe, I. Filipova, M. Skute, A. Zajakina, K. Spunde, T. Juhna. Characterization of Novel Biopolymer Blend Mycocel from Plant Cellulose and Fungal Fibers. Polymers 2021, 13(7), 1086;
 7. Baiba Kurena, Elisabeth Müller, Panagiotis F Christopoulos, Ingvild Bjellmo Johnsen, Branislava Stankovic, Inger Øynebråten, Alexandre Corthay, Anna Zajakina. Generation and Functional in vitro analysis of Semliki Forest Virus Vectors Encoding TNF-α and IFN-γ. Front Immunol. 2017 Nov 30;8:1667. doi: 10.3389/fimmu.2017.01667
 8. Kurena B, Vežāne A, Skrastiņa D, Trofimova O, Zajakina A. Magnetic nanoparticles for efficient cell transduction with Semliki Forest virus. J Virol Methods. 2017 Jul;245:28-34. 2017.03.008. Epub 2017 Mar 15. doi: 10.1016/j.jviromet
 9. Zajakina Anna, Karina Spunde and Kenneth Lundstrom. Application of alphaviral vectors for immunomodulation in cancer therapy. Curr Pharm Des. 2017;23(32):4906-4932. doi: 10.2174/1381612823666170622094715
 10. Jelena Vasilevska, Gustavo Antonio De Souza, Maria Stensland, Dace Skrastina, Dmitry Zhulenvovs, Raimonds Paplausks, Baiba Kurena, Tatjana Kozlovska, Anna Zajakina. Comparative protein profiling of B16 mouse melanoma cells susceptible and non-susceptible to alphavirus infection: effect of the tumor microenvironment. Cancer Biol Ther. 2016 Aug 11:1-16. PMID: 27636533